Nyheter

Bellona støtter SFTs kamp mot leketrompeter

- I og med at den fortsatt har høy aktualitet, vurderer vi å trykke opp igjen denne utgaven av Bellona Informasjon fra 1991, sier informasjonsmedarbeider Jens Bugge.

Publiseringsdato: 15. mai, 2001

Skrevet av: Lars Olav Fosse

Statens Forurensningstilsyn (SFT) går i en pressemelding i dag hardt ut mot støynivået til leketrompeter som benyttes 17. mai. Bellona støtter helhjertet opp om SFT og uttrykker samtidig lettelse over at ikke trompetene har kvikksølvholdige batterier.

Det er etter en artikkel i avisen Aftenposten Aften hvor avisen målte støy fra åtte lydleker som selges til 17. mai, at SFT nå går knallhardt ut. Bare én av leketøystrompetene overholdt nemlig grensen på 90 desibel som er fastsatt i leketøyforskriften.


– SFT mener det er beklagelig og overraskende at slike leker selges, og vil følge opp overfor importørene, kan vi lese i pressemeldingen. I følge Aftenposten ble lyden fra den verste leketrompeten målt til 125 desibel, som er det samme som smertegrensen.


Heldigvis ikke kvikksølvbatterier

Bellona ser selvsagt positivt på at SFT nå tar tak i problematikken rundt støy fra leketrompeter.


– Det er viktig at SFT fokuserer på de sentrale miljøproblemene, mener fagsjef i Bellona Alvhild Hedstein som samtidig understreker at hun er lettet over at Aftenposten Aften ikke kunne påvise kvikksølvbatterier i de samme leketrompetene.


Uvanlig rask reaksjon

Fra Bellonas side er det også svært positivt at SFT så raskt gjør sitt for å tie støyende leketrompeter. Dessverre er det ikke alltid saksbehandlingen i forurensningstilsynet tar like kort tid. Behandlingen av endret utslippstillatelse for Fundia tok for eksempel nær 2 måneder. Resultatet ble til slutt nær en dobling av tillatt kvikksølvutslipp fra bedriften. Til sammenlikning tok det et knapt døgn før SFT forstummet en hel hær av 17. mai klare leketrompeter.