Nyheter

Engangsgriller: Forhandlerne må ordne opp

Publiseringsdato: 26. mai, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Miljøverndepartementet (MD) er lei av å vente på initiativ fra forhandlerne, og ber nå disse raskt å etablere en vederlagsordning for engangsgriller.
-- Et gjennomslag for forurenser skal betale prinsippet, sier Olaf Brastad, arbeidende styreformann i Bellona.

I et brev Miljøverndepartementet nylig sendte ut til dagligvarebransjen og andre som forhandler engangsgriller, understrekes ansvaret for å bidra til å løse de miljøproblemene deres produkter forårsaker når de ender som avfall. MD ber nå forhandlere av engangsgriller om å påta seg et produsentansvar for engangsgriller, ved å etablere en vederlagsordning i form av et prispåslag som bidrar til å dekke kostnadene som bl.a kommuner og friluftsråd har knyttet til håndteringen av brukte engangsgriller.


— Ordningen er et gjennomslag for forurenser betaler prinsippet, sier arbeidende styreleder i Bellona, Olaf Brastad. Til nå har kommunene sittet igjen med regningen for å rydde opp etter engangsgrillene. Når de nå slipper dette kan disse pengene brukes til barnehager eller sykehjem, sier Brastad videre.


Engangsgriller blir solgt i stort omfang og utgjør et miljøproblem og ikke en ubetydelig fare for brann – i tillegg til en stor utgiftspost for kommunene.


Miljøvernminister Børge Brende har tidligere sagt at hver enkelt nordmann må bli flinkere til å ta ansvar for eget søppel, men at i utgangspunktet er det bransjen selv som har ansvar for å rydde opp. Nå vil han altså få i stand en ordning som forhindrer at tusenvis av brukte engangsgriller ligger slengt i naturen. Miljøvernministeren vil at bransjen selv finner et praktisk løsning, men om dette ikke skjer kan myndighetene se seg nødt til å tvinge gjennom en ordning.