Nyheter

Bellona og Eidesvik A/S inngår samarbeid om fremtidens skip

Bellona og Eidesvik A/S samarbeider om fremtidens skip.

Publiseringsdato: 31. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Eidesvik A/S vil bygge verdens første brenselcelle supplyskip, og Bellona skal se på hvilke virkemidler som skal til for at en miljøriktig løsning skal kunne kommersialiseres.

Miljøstiftelsen Bellona og Eidesvik A/S inngikk 27.03.03 et samarbeid for å utvikle fremtidens skip. Eidesvik har valgt å gå inn i Bellonas samarbeidsprogram med næringslivet (B7).


Unik totalkompetanse

–Vi gjør dette fordi Bellona sitter med en totalkompetanse på nye energiteknologier som er unik i norsk og europeisk sammenheng, sier Simon Eidesvik. Eidesvik legger til at de ser det som helt nødvendig å samarbeide med Bellona for å få etablert de nødvendige politiske virkemidler for slik teknologiutvikling.


Eidesvik har ambisjoner om å bygge verdens første brenselcelle supplyskip og Bellona skal se på hvilke virkemidler og tiltak som skal til for at en miljøriktig løsning skal kunne kommersialiseres.


Partene vil med eksemplets makt utfordre næringslivet og myndighetene til å gi ny teknologi et konkurransefortrinn.


Trenger aktører som satser

–Vi gleder oss vilt over dette samarbeidet, sier Frederic Hauge. Det er slike aktører som tør satse vi trenger. Eidesvik og Statoil fortjener ros og heder for sitt initiativ når de sjøsetter den første Supplybåten drevet på gass nå i april, sier Hauge. Dette er første skritt, nå skal vi sammen ta neste skritt og forsøke å bygge brencellselle-skip.


Eidesvikgruppen har hovedkontor på Bømlo og eier eller har betydelige eierinteresser i 23 fartøy. Eidesvik AS og Eidesvik Shipping ltd, som er gruppens driftsselskap, driver i alt 14 fartøy. Eidesvikgruppen opererer spesialfartøy for oljevirksomheten, og for legging av fiberoptisk kabel.


Les mer om Eidesvik A/S på hjemmesidene deres.