Nyheter

Tannløst av SFT

Publiseringsdato: 19. desember, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

- Dette er ikke opprydning, men en unødvendig utsettelse, sier Olaf Brastad, styreleder i Bellona, om SFTs forslag om å forby alt nedbrytbart avfall på søppelfyllinger innen sommeren 2009.

– SFTs såkalte strategi utsetter nødvendige tiltak. Det har de siste årene skjedd så mye i avfallsbransjen, at å innføre forbud fra 2009 kan i beste fall sies å være lite informert. Svenskene ligger et hestehode foran oss og har allerede innført deponiforbud, sier Brastad.

SFT har, på oppdrag fra Miljøverndepartementet, utarbeidet en strategi for å få nedbrytbart avfall vekk fra fyllingene, og har som mål at innen sommeren 2009 skal alt nedbrytbart avfall gå til gjenvinning. Bakgrunnen for strategien er å redusere utslippene av klimagasser fra avfallsfyllingene.

Bellona mener dette er en alt for lite ambisiøs målsetning. I Bellonas rapport Avfall Avskaffelsen av kastesystemet, foreslår vi å innføre et forbud mot deponi av organisk materiale fra 2006, og vi forstår ikke hvorfor SFT nå nøler, og utsetter et så viktig klimatiltak.

Etter Bellonas oppfatning er SFTs strategi noe som vil tilfredsstille verstingene i bransjen og ignorere de som faktisk har gjort tiltak. Dette vil selvsagt føre til at investeringslysten i avfallsbransjen minsker.

– SFT må følge bedre med i timen, konkluderer Brastad