Nyheter

Skattelette for energiomlegging

Publiseringsdato: 6. mars, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Bellona foreslår innføring av skattelettelse ved anskaffelse av energiriktige produkter og utstyr. Tilsvarende ordning ble innført i Frankrike i 2005.

I den rød-grønne regjeringserklæringen heter det at Regjeringen vil “innføre en langsiktig tilskuddsordning til husholdningene for å stimulere til en omlegging til oppvarming basert på fornybar varme og til mer energieffektive alternativer i forhold til utstyr i boliger” Bellona anbefaler Regjeringen å imøtekomme lovnaden ved å innføre skattelettelser på produkter og utstyr som fremmer bruk av fornybar energi og/eller bidrar til energisparing.

I 2005 innførte Frankrike skattemessige fordeler ved anskaffelse av produkter og utstyr som fremmer fornybar energi og/eller bidrar til energisparing. Forhåndsdefinerte produkter blir tilgodesett med skattelettelser på 15 – 25 prosent av innkjøpskostnadene. Solfangere og andre produkter som nyttegjør fornybar energi oppnådde skattelettelser på opptil 40 prosent. Etter hva Bellona erfarer ble satsen øket til 50 prosent fra og med 2006.

Bellona har tidligere informert Finansdepartementet om det franske initiativet. Nå sender Bellona brev til Olje- og Energiminister Enoksen med anbefaling om at tilsvarende virkemiddel blir innført i norsk lovgivning. Aktuelle produkter som omfattes av støtteordningen kan være for eksempel varmepumper, solfangere, solcellepaneler, kaminer basert på biopellets og utskiftning av gamle vedovner med nye energieffektive vedovner.

Stabile støtteordning mangler
Det er et stort potensiale for riktig – og mer effektiv – bruk av energi hos sluttforbruker. Per i dag eksisterer det ingen stabil støtteordning for vanlige forbrukere, kommuner og næringsliv som øker interessen for anskaffelse og bruk av produkter og utstyr som fremmer bruk av fornybar energi og / eller bidrar til energisparing.

Les brevet til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen ved å trykke på linken til høyre på siden.