Nyheter

– Deponiforbud trer i kraft på overtid

Publiseringsdato: 11. juli, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

30 juni fastsatte Miljøverndepartementet at det skal bli forbudt å deponere nedbrytbart avfall fra og med 1. juli 2009. – På overtid, sier Marius Dalen i Bellona.

– Bellona har jobbet for et deponiforbud av nedbrytbart avfall i over ti år. Vi mente det ville være fullt mulig å innføre dette allerede i 2006. Til tross for uthaling fra myndighetenes side trer nå deponiforbudet endelig i kraft på overtid, sier Marius Dalen i Bellona.

Bra for klima

Avfall som råtner i deponier står ifølge Statens forurensningstilsyn (SFT) for til sammen 2,5 prosent av Norges totale klimagassutslipp. SFT anslår at forbudet vil føre til en reduksjon på 67 prosent av klimagassutslippene fra norske deponier innen 2040.

– Forbudet vil bidra til å løse en rekke utfordringer knyttet til klima og lokale forurensningsproblemer. Metanutslipp fra norske fyllinger står for 2,5 prosent av Norges totale klimagassutslipp, forklarer Dalen.

bodytextimage_Marius-foran-Heroya2-foto-Marius-Dalen.jpg

– Vinn-vinn situasjon

Forbudet vil føre til økt gjenvinning av papir, treverk, tekstiler og matrester som er nedbrytbart. I 2005 gikk mer enn 600 000 tonn nedbrytbart avfall til deponi. Dette er i realiteten verdifulle ressurser på avveie, som isteden kan gjenvinnes eller brukes til å produsere energi.

Ifølge SFT vil 75 prosent av avfallet som i dag deponeres kunne gå til energiproduksjon og 25 prosent til gjenvinning som følge av forbudet. Energiproduksjon fra avfall vil være med på erstatte fossil energi.

– Ressursmessig er dette er en vinn-vinn situasjon, sier Dalen.

Bedre lokalmiljø

I tillegg vil forbudet bidra til et bedre lokalmiljø. Utslippene av miljøgifter og næringsstoffer fra deponier vil reduseres med 35-40 prosent.