Nyheter

Skal finne smarte energiløsninger

Ane T. Brunvoll er fagansvarlig for fornybar energi og energieffektivisering i Miljøstiftelsen Bellona.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 13. februar, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Regjeringen har i dag oppnevnt et lavenergiutvalg som skal se på hvordan Norges energibruk kan effektiviseres. Bellonas Ane Brunvoll er med i utvalget.

– I motsetning til EU mangler Norge et konkret, nasjonalt mål for energieffektivisering. Vi vil gjerne få  på plass et slikt mål, men i seg selv er det ikke nok. Vi trenger konkrete virkemidler for energieffektivisering, og det håper jeg dette utvalget kan bidra med, sier Ane Brunvoll, leder for energi- og klimaavdelingen i Bellona.

Ekstremt viktig tiltak

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at energieffektivisering utgjør 54 prosent av tiltakene som må gjennomføres for å stabilisere den globale temperaturøkningen til to grader innen 2030. Dermed er energieffektivisering et av de viktigste tiltakene i klimakampen.

EU har satt seg som mål å på 20 prosent energieffektivisering innen 2020.

Går trått

Så langt har det gått trått med energieffektivisering i Norge. Lav bevissthet rundt energisparing, lave strømpriser og mye vannkraft har ført til et høyt energiforbruk i Norge.

Det finnes ikke en nasjonal plan og et konkret mål for energieffektivisering i Norge, men ulike studier peker på et stort potensial.

Bellona mener det er mulig å frigjøre 21 TWh gjennom ulike effektiviseringstiltak. Til sammenligning står Norges vannkraftproduksjon for 120 TWh i året.

Haster

Det er mange energieffektiviseringstiltak som er lønnsomme. Likevel blir de ikke gjennomført. Hvordan disse tiltakene skal kunne gjennomføres vil derfor være en viktig del av utvalgets arbeid.

– Vi skulle gjerne sett at dette utvalget var overflødig, når det haster så mye med å gjennomføre gode klimatiltak som energieffektivisering. Men Bellona vil gjerne bidra med det vi kan, for å få fart på dette arbeidet, sier Brunvoll.