Nyheter

Bellona foreslår CO2-kutt på 36 prosent

Publiseringsdato: 10. juni, 1997

Regjeringen legger opp til en vekst i CO2-utslippene på 30 prosent fram til år 2010. På et møte med statsminister Thorbjørn Jagland i dag viste Bellona hvordan utslippene kan kuttes med 35,83 prosent.

Statsministeren hadde i dag invitert 10 miljøorganisasjoner til et temamøte om energi. Under møtet la Bellona fram sin plan for CO2-kutt.

—Jagland syntes dette var interessant, forteller Bellona-leder Frederic Hauge. —At dette var mulig var tydeligvis nytt for ham.

I 1989 fattet Stortinget et vedtak om at de norske CO2-utslippene skulle stabiliseres på 1989 nivå innen år 2010. Siden den gang har utslippene vokst voldsomt – og vokser fremdeles. Regjeringens prognose er nå at utslippene vil øke med cirka 30 prosent i dette tidsrommet. Men med forholdsvis enkle midler kan utslippene av klimagassen kuttes drastisk, mener Bellona.

Dette er Bellonas plan:

  • Elektrifisering og CO2-fjerning i olje- og gassproduksjon (utgjør en reduksjon på 6 millioner tonn CO2).
  • Gjenvinning av fakkelgass (1 million tonn CO2).
  • CO2-fjerning fra Natukrafts gasskraftverk (2 millioner tonn CO2).
  • Erstatting av den enkleste oljefyringen (6 millioner tonn CO2).
  • Økt bruk av elbil (0,5 millioner tonn CO2).
  • Fem prosent biodrivstoff i bensin og diesel (0,4 millioner tonn CO2).
  • Sementproduksjon uten bruk av kull som energikilde (0,5 millioner tonn CO2).

Med Bellonas plan vil de norske utslippene i år 2010 være på 29,36 millioner tonn CO2. Norge vil da klare å leve opp til stabiliseringsvedtaket fra 1989. Utslippene den gang var på 35,2 millioner tonn. Hvis regjeringens prognose slår til vil utslippene i 2010 være på 45,76 millioner tonn CO2.

—Norge eksporterer 500-600 millioner tonn CO2 pr år i form av olje og gass. Ett av de viktigste klimaproblemene i dag befinner seg oppe i hodet på en del politikere, toppbyråkrater og direktører, som mener at denne eksporten kvalifiserer oss til å grise så mye vi vil, men resten av verden skal redusere utslippene, sier Frederic Hauge.

—Fraunhofer-instituttet har beregnet for EU-kommisjonen at skadevirkningene ved klimaendringer alene vil beløpe seg til 3500 kroner pr tonn CO2. Dette betyr at vår klimaregning til kommende generasjoner bare for utslippene i 2010, vil beløpe seg til 160 milliarder kroner, fastslår Bellona-lederen.