Nyheter

CO2-lagring under bakken videreføres i Europa

Publiseringsdato: 7. november, 2002

Skrevet av: Beate Kristiansen

Erfaringene fra CO2-injeksjon under havbunnen på Sleipnerområdet på norsk sokkel skal overføres til tre steder på land i Europa.

 

 

–>

I høst startet andre del av programmet SACS, Saline Aquifer Carbon dioxide Storage. Andre del har fått navnet CO2STORE, og har som mål å overføre erfaringene fra Sleipner-området til andre steder i Europa der CO2-lagring under bakken kan være aktuelt. Stedene som skal vurderes er Kalundborg i Danmark, Berlin i Tyskland, Sør-Wales i England og et sted utenfor sørvestlandet i Norge.

Den første delen av SACS-programmet for lagring av CO2 i vannførende undergrunnsformasjoner – akviferer – er avsluttet. Programmet foretok måling og modellering av den injiserte CO2-gassen i Utsiraformasjonen. Siden 1996 har Statoil tatt ut ca. 1 mill. tonn CO2 hvert år fra naturgassen fra Sleipnerfeltet. Dette gjøres for å redusere innholdet av CO2 slik at naturgassen møter salgsspesifikasjonene. For å unngå å slippe CO2 ut i atmosfæren har den blitt pumpet ned i et spesielt sandlag 800 meter under havbunnen.

De første par årene av CO2STORE vil bli brukt til studier og simuleringer basert på den lokale geologiske kunnskapen for de aktuelle stedene.

Målingene for å studere og overvåke CO2-mengdene som injiseres i Utsiraformasjonen vil også bli videreført.

Programmet støttes av EU samt nasjonale myndigheter og de involverte partnerne som er: Statoil, BP, ExxonMobil, Norsk Hydro, TotalFinaElf, Vattenfall i Sverige og forskningsinstitusjoner i Danmark, Frankrike, Nederland, Norge og England.

Mer info:
SACS hjemmeside

» Studying carbon storage on land», Statoil