Nyheter

Bekrefter Bellonas CO2-tall

Publiseringsdato: 7. september, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

GassTEK legger i dag frem en ny rapport som bekrefter Bellonas beregninger om at CO2 kan renses langt billigere enn hva man hittil har trodd.

 

 

Det er interessant at GassTEK og Bellona har arbeidet med hver sin rapport fullstendig uavhengig av hverandre. Ikke mindre interessant er det at konklusjonene i de to rapportene i hovedsak er sammenfallende. Rapporten fra GassTEK, som de har utført i samarbeid med blant annet Prosessindustriens Landsforening (PIL), har hatt fokus på fangstkostnadene, mens Bellonarapporten har sett på mulighenten for å etablere en CO2-verdikjede. Slik sett utfyller de to rapportene hverandre. GassTEKs rapport viser dessuten, som Bellonas, at det helt klart er mulig å komme ned i rensekostnader på omlag 184 kroner per tonn – Bellonas kostnadsberegninger, som ble behørig presentert i forrige uke, er på 186 kroner per tonn.

Direktøren i PIL, Stein Lier-Hansen, sier i en uttalelse på PILs hjemmesider at det ikke lenger finnes noen gode argumenter for å la være å sette i gang et system for rensing av CO2, og å gjenbruke denne gassen til merutvinning i Nordsjøen. Han fremholder at ikke bare vil staten tjene uhorvelig mye penger i form av økt oljeutvinning, Norge vil også kunne overholde sine klimaforpliktelser.

Nå må politikerne reagere
Disse beregningene slår fullstendig bena under Oljedirektoratets pessimistiske kalkyler, som anslo rensekostnadene til å være omtrent 400 kroner per tonn CO2. De nye rapportene viser imidlertid med all tydelighet at det er fullt mulig å igangsette rensing og bruk av CO2 som trykkstøtte til merutvinning av olje og gass. Det betinger imidlertid at politikerne tar inn over seg konklusjonene som er åpenbare for (nesten) et helt fagmiljø, men som hittil er blitt kontant avvist med henvisning til ODs mulighetsstudie. Forhåpentlig vil det faktum at det nå er utarbeidet to rapporter med samme konklusjon, pluss det faktum at AkerKværner nå går ut og bekrefter at de kan levere utstyr nå, få stabeisene i regjeringen til å reagere.