Nyheter

Teknisk mulig, men politisk vanskelig

Publiseringsdato: 22. november, 2006

Skrevet av: Aage Stangeland

CO2-håndtering diskuteres i mange fora for tiden, og Bellona deltar i flere organisasjoner for å fremme CO2-håndtering som en strategi for å redusere utslipp av CO2. Forrige uke var Bellona tilstede da CSLF (Carbon Sequeatration Leadership Forum) fastslo at de politiske utfordringene relatert til CO2-håndtering er langt større enn de tekniske utfordringene.

Bellona har en observatørrolle i CSLF og deltok således på siste møte i London 14-15 november 2006. Hovedbudskapet fra dette møtet er at politiske utfordringer knyttet til etablering av CO2-håndteringsprosjekt er langt større enn tekniske utfordringer. CSLF vil derfor fremover fokusere på å identifisere de politiske barrierene samt å foreslå hvordan de politiske utfordringene kan løses.

Bellona ønsker å bruke CSLF som et forum hvor vi, på et internasjonalt nivå, kan fronte våre forslag til løsning av CO2-problematikken. På forrige møte i Dehli i april 2006 var Svend Søyland invitert til å presentere Bellonas løsninger på hvordan CO2-utslipp kan reduseres. Søyland fokuserte da i sin presentasjon på muligheten for etablering av CO2-verdikjeder slik som beskrevet i Bellonas CO2-rapport.

Det er tekniske utfordringer relatert til CO2-håndtering. Teknologien finnes allerede, men kun i liten skala. Et eksempel på dette er det planlagte gasskraftverket til Statoil og Shell på Tjeldbergodden. Dette prosjektet vil behøve et CO2-renseanlegg som er 18 ganger større enn verdens største eksisterende anlegg. En slik oppskalering vil kreve en teknologisk utvikling, men det er en utfordring som kan løses. De største utfordringene for CO2-håndteringsprosjekter, som for eksempel Tjeldbergodden og Mongstad, er imidlertid å få på plass de riktige rammebetingelsene. Følgende problemstillinger må blant annet løses:

  • Hvordan skal inntekter og utgifter i en CO2-verdikjede fordeles?
  • Hvordan skal kjøp og salg av CO2 organiseres?
  • Hvem skal ha ansvar for lagret CO2 etter at prosjektet er avsluttet?
  • Vil injisert CO2 gi rett til å kunne selge CO2-kvoter?

Forrige ukes klimakonferanse i Nairobi bekrefter CSLFs standpunkter. Mangelen på resultater fra Nairobi viser at det er store politiske barrierer for å iverksette tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.

Bellona vil jobbe aktivt fremover for å fremme forslag til hvordan politisk utfordringer kan løses. Vi vil jobbe i Norge for å foreslå løsninger som kan bidra til at CO2-håndteringsprosjekter, som Mongstad og Tjeldbergodden, virkelig blir gjennomført og ikke stoppes av slike barrierer. I tillegg vil vi jobbe aktivt i internasjonale fora som CSLF og ZEP for å fremme nødvendige rammebetingelser for å få en bred internasjonal etablering av CO2-håndtering.