Nyheter

Krever CO2-rensning framfor kraftlinje

Publiseringsdato: 15. august, 2007

Regjeringen må legge til rette for gasskraft med CO2-håndtering i Midt-Norge, og gjøre den planlagte kraftlinjen mellom Sogn og Møre overflødig. Det krever Bellona, Norsk industri og Industri Energi i et brev til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Miljøstiftelsen Bellona, bransjeorganisasjonen Norsk industri og fagforbundet Industri Energi har nå gått sammen om et brev til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, der de tre organisasjonene krever en statlig løsning for CO2-rensing ved gasskraftverk i Midt-Norge.

Etter at Statoil og Shell skrinla prosjektet ”Halten CO2”, som skulle produsere kraft og CO2 på Tjeldbergodden for reinjisering i oljefeltet Draugen, har kraftmangelen i regionen igjen blitt aktuell.

Tre alternativer

Selv om eksisterende kraftlinjer kan sørge for at store deler av kraftunderskuddet kan dekkes med import, vil ny industriaktivitet på blant annet Sunndalsøra og Nyhamna skape en reell kraftmangel.

På lang sikt kan kraftmangelen dekkes med fornybar energi, men på kort og mellomlang sikt, er det tre realistiske alternativer: Nytt gasskraftverk med CO2-rensning, nye kraftlinjer fra Sogn og Fjordane, eller nedleggelse av industri.

– Det siste er neppe aktuelt politisk, og heller ikke ønskelig fra et miljøsynspunkt, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Naturinngrep dyrere enn rensing

I praksis står valget mellom ny kraftlinje eller nytt gasskraftverk.

– Statnetts foreslåtte kraftlinje fra Sogn vil være et av Norges verste naturinngrep. Kostnadene i form av naturinngrep er komplisert å prissette, men det er vanskelig å se at dette prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi tror miljøkostnadene med kraftlinjen klart overstiger kostnadene ved å rense utslippene fra et gasskraftverk, sier Holm.

Mongstad og Kårstø modell for Midt-Norge

Med det gjeldende europeiske kvotesystemet er det billigere å forurense enn å rense et gasskraftverk. Uten statlig engasjement blir det neppe bygd noe gasskraftverk med CO2-rensing i Midt-Norge.

Bellona, Norsk industri og Industri energi ber derfor myndighetene om en tilsvarende løsning for Midt-Norge som den regjeringen har for Mongstad. Der skal Regjeringen bære hoveddelen av rensekostnadene, mens Statoil i samarbeid med andre utbyggere skal etablere selve kraftverket.

– Det er behov for et tusentalls slike anlegg i verden de neste førti årene. Norge kan komme i en klart ledende posisjon innenfor fangst og lagring av CO2, dersom vi etablerer de første anleggene, gjerne med forskjellige leverandører og teknologivalg, sier Holm.