Nyheter

Kraftsektoren kan bli CO2-nøytral først

(Foto: Vattenfall / Hans Blomberg)

Publiseringsdato: 9. september, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Ved hjelp av CO2-håndtering kan kraftsektoren bli en av de første til å bli CO2-nøytral. Det mener Lars Josefsson, direktør i svenske Vattenfall.

– Innen 2050 kan kraftsektoren bli CO2-nøytral, sa administrerende direktør i Vattenfall Lars Josefsson, under en konferanse i Berlin i går.

Vattenfall er et av Europas største energiselskaper, og konferansen ble arrangert i forbindelse med åpningen av Vattenfalls nye pilotprosjekt for fangst og lagring av CO2 ved kullkraftverket Schwarze Pumpe.

Økte utslipp

Men kraftsektoren ligger dårlig an per dags dato. Dersom de fortsetter som i dag vil utslippsnivået for CO2 øke med hele 56 prosent. Josefsson pekte i denne sammenhengen særlig til olje- og gasssektoren, hvor han mente at investeringstrenden går i helt feil retning.

I stedet for å investere i fossile brennstoffer mente Josefsson at kraftbransjen må satse på CO2-håndtering, energieffektivisering og fornybar energi.

Helt enig

– Vi er helt enige med Vattenfall her. På vårt klimaseminar om investeringer under ONS i slutten av august var det dette vi la vekt på, sier styreleder i Bellona Europa, Paal Frisvold, og fortsetter:

– Vi mener at investorene må satse på grønn energi og at oljeselskapene må legge om, slik at de snart kan levere utslippsfri energi.

Vil ha tysk støtte

Etter Josefssons innlegg fulgte en paneldiskusjon med blant annet statssekretæren i det tyske miljøverndepartementet og Bellona-leder Frederic Hauge. Tyskland har gode støtteordninger for solenergi, men når det gjelder å jobbe for CO2-håndtering har den tyske regjeringen vært mer beskjedne:

– Vi har ikke sett en aktiv rolle fra tyske myndigheter i EU på dette feltet. Tvert i mot, sa Hauge, til spontan applaus fra salen.

Hauge etterlyste klare signaler fra tyske myndigheter for å støtte Europaparlamentets forslag om finansiering av demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Europa.

Norsk teknologi

Norske forskere og ingeniører har bidratt til pilotanlegget ved Schwarze Pumpe som åpnet denne uken.

Teknisk Ukeblad skriver at SINTEF har hatt en sentral rolle i arbeidet.