Nyheter

– Kyotoprotokollen må fortsette også etter 2012

Lord John Prescott
Fotograf: Erik Thallaug

Publiseringsdato: 16. juni, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

– Å få bukt med klimaendringene er ikke et moralsk spørsmål, det er et matematisk spørsmål. Økonomisk sett vil vi komme best ut med å kutte utslipp nå, sa den tidligere visestatsministeren i Storbritannia, Lord John Prescott, i sitt foredrag på fagkonferansen.

Lord Prescott er den lengstsittende visestatsministeren i Storbritannia noensinne. Han satt i stolen fra 1997 til 2007.

Vanskelige Kyoto-forhandlinger

Prescott spilte en avgjørende rolle i de vellykkede forhandlingene som førte til Kyoto-avtalen, som ble vedtatt desember 1997.

– Det var utmattende forhandlinger, hvor 140 nasjoner skulle bli enige.

Prescott fortalte engasjert om hvordan de ulike landene foreslo diverse utslippskutt.

– Alt fra 0 til 15 prosent ble foreslått. Japan foreslo tre prosent, USA foreslo fem, under forutsetning av at EU kuttet med seks. Det var hestehandler over en lav sko, og 15 prosent var overhodet ikke realistisk, sa Prescott.

Avtalen som til slutt ble inngått innebærer at 37 i-lands utslipp av klimagasser skal reduseres med 5,2 % i forholde til 1990-nivå i perioden 2008 – 2012. Protokollen innebærer blant annet at EU skal senke sine utslipp med 8 %, USA med 7% og Japan med 6 %.

For at avtalen skulle tre i kraft, krevdes at minst 55 land, med 55 % av utslippene av CO2 i 1990, offisielt ratifiserte den.

Kina er den største elefanten

Nå for tiden er Prescott involvert i arbeidet med å gi råd til kinesiske myndigheter om planer for å bygge tusen nye bærekraftige byer.

– Den store elefanten i rommet er Kina. Velstandstviklingen i Kina må skje med fornybar energi.

Kina har passert USA som det landet som har størst klimagassutslipp i verden, og utslippene øker stadig.

– Også i India, verdens nest mest folkerike land, øker utslippene dramatisk år for år.

– Fattige folks rett til å nå samme levestandard som oss må godtas! Derfor kan ikke U-land de samme kravene til utslippsreduksjon som oss.

Noen viktige prinsipper

Lord John Prescott listet opp noen viktige prinsipper som bør følges for å nå målet om maks to graders økning i den globale middeltemeratur:

  • Kyoto-protokollen må fortsette, også etter 2012
  • Målet må komme ned til utslipp per innbygger
  • Det er nødvendig med gjennomsiktighet i klimaforhandlingene
  • Penger må til

Han advarte dessuten om at klimagassutslippene stiger mer enn ventet i verden. Han regner det derfor som sannsynlig at jobben blir enda tøffere enn mange ønsker å tro:

– Mye tyder på at to-graders målet må endres til et 1, 5 graders mål.

Bellona-skryt

Lord John Prescott var den siste taleren i rekka på Bellonas jubileumskonferanse. Temaet for hele konferansen var “The Future is Carbon Negativ” og forslag til løsninger på klimakrisen var blitt presentert.

Prescott var spesielt imponert over Sahara Forest Project. Mot slutten av foredraget slo han ut med armene og ropte ut i salen:

– That Sahara Forest-thing just blows my mind! Carbon Negative, it’s fantastic!

– Dere har bragt klimaendring-saken til et nytt nivå!

Han fortsatte med å gi sin fulle støtte til CCS-konseptet:

– Vi (England) har tomme gasslommer og dere (Norge) har CO2.  Rørene som oljen ble sendt ut gjennom, kan bare frakte karbonet rett tilbake igjen.

Prescott avslutt med en apell:

– I dette århundret skal vi lære å leve bærekraftig!