Nyheter

Bellona: – Budsjettavtalen gir håp for CO2-rensing

<small><i>Olav Øye, seniorrådgiver for CO2-fangst og -lagring i Bellona.</i></small>
Olav Øye, seniorrådgiver for CO2-fangst og -lagring i Bellona.

Publiseringsdato: 23. november, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

De fire samarbeidspartiene er enig om å satse videre på CO2-rensing. Regjeringen foreslo i oktober å kutte nesten 100 prosent av pengene til videre planlegging. Bellona ser på løftet fra partiene som en seier.

– Nå må Olje- og energidepartementet umiddelbart gi statsforetaket Gassnova klar beskjed: De må si fra til industriaktørene om at de kan fortsette slik de opprinnelig har planlagt, og med den finansieringen som er nødvendig.

Ellers kan bedriftene miste nøkkelpersonell, og prosjektene risikerer i beste fall å bli forsinket, sier Olav Øye, seniorrådgiver for CO2-fangst i Bellona.

 

– Usikkert

Budsjettpartnerne Høyre, Frp, KrF og Venstre har ennå ikke sagt hvor mye som skal gå til fullskala CO2-håndtering i 2018 – og heller ikke når pengene vil komme.

I sine alternative statsbudsjett har Venstre og KrF bevilget langt høyere beløp enn det Regjeringen først foreslo.

Bellona mener Venstre og KrF må sikre at de får skikkelig gjennomslag også i det endelige statsbudsjettet for 2018.

– Formuleringen i budsjettavtalen gir ingen fullgod garanti for tilstrekkelige midler, sier Øye.

 

Risikabelt

klemetsrud Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo står for 20 prosent av det totale CO2-utslippet i Oslo. Credit: Energigjenvinningsetaten

De tre industrianleggene som er aktuelle for CO2-fangst er avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn, og sementfabrikken til Norcem i Brevik. Både Klemetsrud og Yara har allerede testkjørt CO2-rensing i liten skala.

– Testingen på Klemetsrudanlegget har vært svært vellykket, sier Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme As. Testanlegget viste at man kunne fange og lagre 90 prosent av CO2en som slippes ut.

– For oss vil en forsinkelse være svært uheldig, sier Tandberg. Også han frykter tap av fremdrift, kompetanse og nøkkelpersoner. – Vi kan også få utfordringer med å opprettholde interesse og kapasitet hos underleverandører.

 

ccs-brev En rekke organisasjoner protesterte mot regjeringens kutt i CCS-satsningen.

Fikk kritikk fra «alle»

En bredt sammensatt gruppe aktører har kritisert Regjeringens opprinnelige kuttforslag for fullskala CO2-håndtering i 2018-budsjettet. Bellona var èn av de som reagerte. Forslaget vakte også internasjonal oppmerksomhet.

– Budsjettprosessen har vært klønete, og har skapt stor usikkerhet for de norske industriaktørene som arbeider med CO2-håndtering. Vi håper Regjeringen og Stortinget har lært av dette, sier Olav Øye.