Nyheter

Northern Lights blir eget selskap

Illustrasjon Northern Lights
Illustrasjon Northern Lights
Illustrasjon: Equinor

Publiseringsdato: 9. mars, 2021

Skrevet av: Eivind Berstad

Northern Lights blir eget selskap med Equinor, Shell og Total som likeverdige partnere. Det opplyser TU.no Det skjer samme dag som regjeringen melder at de godkjenner utbyggingsplanen for CO2-lageret i Nordsjøen.

‒ «Northern Lights» tar steget fra å være en samarbeidsavtale mellom tre oljeselskaper til å bli et eget selskap som skal levere transport- og lagringstjenester av CO2. Dette anbefalte Bellona allerede i 2018 som det beste tiltaket for å få fart i CO2-håndtering over hele Nordsjøbassenget, sier Frederic Hauge i Bellona.

Northern lights2 Prinsippskisse for lagring av CO2. Credit: Equinor ASA

 

Northern lights er et resultat av Bellonas arbeid

Bellona beskrev i 2015 i detalj ny industristruktur som gir mer optimal fordeling av oppgaver blant aktørene innen CO2-fangst, transport og lagring. Det var sentralt for Bellona å få på plass en klar og rasjonell fordeling av risiko langs hele verdikjeden.

‒ Helt siden Bellona begynte med kampanjer for  CO2-håndtering i 1997, var det klart at selskaper som implementerer CO2-fangst på sine egne anlegge ikke var i stand til å ta ansvar for CO2-transport og lagring. Derimot har olje- og gasselskaper utviklet kunnskap og erfaring på dette over årtier. Dette kan være den teknologiovergangen som gir dem nytt liv nå som petroleumsalderen går mot slutten.

Les også: Mange har mulighet til å fange CO2, men ingen har noe sted å gjøre av det.

Bellona ser på innfasing av fornybare energiløsninger og CO2-håndtering som like viktige for å nå globale klimamål og oppnå netto nullutslipp. Produksjon av sement, stål og ulike kjemikalier vil fortsatt ha prosessutslipp selv om de faser ut fossilt brensel. For disse er CO2-håndtering trolig den beste løsningen, i alle fall så lenge verdens energisystem fortsatt har et betydelig underskudd av fornybar energi.

Karbonfangst- og lagring er også raskeste vei til utslippsfritt hydrogen.

Northern lights Plan for utbygging, anlegg og drift. Credit: Northern Lights

Northern Lights muliggjør lagring av CO2 med høy teknologi- og driftssikkerhet. Derfor mener Bellona at regjeringen bør stimulere til rask utrulling av CO2-fangst.

En forpliktende avtale mellom industrien og staten er et effektivt virkemiddel for å oppnå nasjonal klimaforpliktelser, og sikre Langskips videre suksess ved at flere fangstaktører vil koble seg på Northern Lights. En klimaavtale med industrien kombinert med et CCS-fond vil være det beste verktøyet for å realisere 8-10 nye fangstanlegg innen 2030.

CO2-håndtering gir trygge arbeidsplasser i industrier som på ulike måter er truet av krav til reduserte klimagassutslipp. CO2-håndtering er et av de beste eksemplene på rettferdig omstilling.

– Karbon-nøytrale løsninger er ikke nok, vi trenger karbon-negative løsninger også

Sveitsiske Climeworks jobber med direkte fangst av CO2 fra atmosfæren, såkalt DAC. Climeworks har nå signert en avtale med Northern Lights om å se på muligheten for et fangstprosjekt i Norge, ifølge NRK.no.

– Nå har industrien alle muligheter til å tenke helt nytt om sine utslipp og hvordan de kan bidra til å ta CO2 ut av kretsløpet. Vi kommer til å bruke mye tid på slike initiativer fremover, sier Hauge.

Les også: Bellona anbefaler Stortinget be Regjeringen opprette et utvalg for å analysere og anbefale virkemidler som kan legge til rette for negative utslipp.