Northern Lights blir eget selskap

northern lights3 Illustrasjon Northern Lights Credit: Illustrasjon: Equinor

Northern Lights blir eget selskap med Equinor, Shell og Total som likeverdige partnere. Det opplyser TU.no Det skjer samme dag som regjeringen melder at de godkjenner utbyggingsplanen for CO2-lageret i Nordsjøen.

‒ «Northern Lights» tar steget fra å være en samarbeidsavtale mellom tre oljeselskaper til å bli et eget selskap som skal levere transport- og lagringstjenester av CO2. Dette anbefalte Bellona allerede i 2018 som det beste tiltaket for å få fart i CO2-håndtering over hele Nordsjøbassenget, sier Frederic Hauge i Bellona.

Northern lights2 Prinsippskisse for lagring av CO2. Credit: Equinor ASA

 

Northern lights er et resultat av Bellonas arbeid

Bellona beskrev i 2015 i detalj ny industristruktur som gir mer optimal fordeling av oppgaver blant aktørene innen CO2-fangst, transport og lagring. Det var sentralt for Bellona å få på plass en klar og rasjonell fordeling av risiko langs hele verdikjeden.

‒ Helt siden Bellona begynte med kampanjer for  CO2-håndtering i 1997, var det klart at selskaper som implementerer CO2-fangst på sine egne anlegge ikke var i stand til å ta ansvar for CO2-transport og lagring. Derimot har olje- og gasselskaper utviklet kunnskap og erfaring på dette over årtier. Dette kan være den teknologiovergangen som gir dem nytt liv nå som petroleumsalderen går mot slutten.

Les også: Mange har mulighet til å fange CO2, men ingen har noe sted å gjøre av det.

Bellona ser på innfasing av fornybare energiløsninger og CO2-håndtering som like viktige for å nå globale klimamål og oppnå netto nullutslipp. Produksjon av sement, stål og ulike kjemikalier vil fortsatt ha prosessutslipp selv om de faser ut fossilt brensel. For disse er CO2-håndtering trolig den beste løsningen, i alle fall så lenge verdens energisystem fortsatt har et betydelig underskudd av fornybar energi.

Karbonfangst- og lagring er også raskeste vei til utslippsfritt hydrogen.

Northern lights Plan for utbygging, anlegg og drift. Credit: Northern Lights

Northern Lights muliggjør lagring av CO2 med høy teknologi- og driftssikkerhet. Derfor mener Bellona at regjeringen bør stimulere til rask utrulling av CO2-fangst.

En forpliktende avtale mellom industrien og staten er et effektivt virkemiddel for å oppnå nasjonal klimaforpliktelser, og sikre Langskips videre suksess ved at flere fangstaktører vil koble seg på Northern Lights. En klimaavtale med industrien kombinert med et CCS-fond vil være det beste verktøyet for å realisere 8-10 nye fangstanlegg innen 2030.

CO2-håndtering gir trygge arbeidsplasser i industrier som på ulike måter er truet av krav til reduserte klimagassutslipp. CO2-håndtering er et av de beste eksemplene på rettferdig omstilling.

– Karbon-nøytrale løsninger er ikke nok, vi trenger karbon-negative løsninger også

Sveitsiske Climeworks jobber med direkte fangst av CO2 fra atmosfæren, såkalt DAC. Climeworks har nå signert en avtale med Northern Lights om å se på muligheten for et fangstprosjekt i Norge, ifølge NRK.no.

– Nå har industrien alle muligheter til å tenke helt nytt om sine utslipp og hvordan de kan bidra til å ta CO2 ut av kretsløpet. Vi kommer til å bruke mye tid på slike initiativer fremover, sier Hauge.

Les også: Bellona anbefaler Stortinget be Regjeringen opprette et utvalg for å analysere og anbefale virkemidler som kan legge til rette for negative utslipp.