Nyheter

Fire prinsipper som må ligge til grunn for negative utslipp

Olav Øye
Olav Øye

Publiseringsdato: 20. januar, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

–Vi har teknologier som kan fjerne CO2 fra atmosfæren. Det kan vi gjøre ved hjelp av forbrenning av biomasse med CO2-fangst og –lagring, og vi kan suge CO2 direkte ut av atmosfæren. Men vi trenger mye biomasse og strøm. Dette er begrensede ressurser, sa seniorrådgiver for klima og industri i Bellona, Olav  Øye, på Teknas årlige konferanse om fangst og lagring av CO2 (CCS) denne uka.

Fjerning av CO2 fra atmosfæren var ett av temaene på konferansen. Bellona-rådgiver Olav Øye innledet diskusjonen med fire prinsipper for å definere hvorvidt  et klimatiltak kan kalles CO2-fjerning (Carbon Dioxide Removal på engelsk) eller ikke.

–Bellona har lenge arbeidet med fjerning av CO2 fra atmosfæren. Vi mener fire prinsipper bør ligge til grunn når man skal vurdere denne typen klimatiltak: CO2 må fysisk fjernes fra atmosfæren, det må lagres permanent og holdes unna atmosfæren, klimagassutslipp forbundet med denne prosessen må inkluderes i utslippsregnskapet, og total mengde lagret CO2 må være høyere enn total mengde CO2 som slippes ut i atmosfæren, sa Øye i sitt foredrag.

Talere fra Microsoft, CO2-lagerselskapet Northern Lights og Puro ga perspektiver på vegne av sine bedrifter. Per-Olof Granström snakket om utviklingen i EU. Han jobber for Zero Emissions Platform, som er EUs rådgivende organ for fangst og lagring av CO2. Bellona er medlem og deltar aktivt i ZEPs arbeid.

Sverige er i ferd med å innføre et system for å finansiere negative utslipp. EU-kommisjonen har gitt støtte til et svensk anlegg som brenner biomasse, og som ønsker å fange 800 000 tonn CO2 i året.

Eieren av anlegget er Stockholm Exergi, som sammen med Bellona og en rekke andre europeiske aktører er partner det EU-støttede NEGEM-prosjektet. Målet for prosjektet er å tallfeste potensialet for negative utslipp, og å vise hvordan dette kan skje i praksis.

–Norge har mange store punktutslipp som egner seg for CO2-fangst. En del av dem slipper ut CO2 som kommer fra forbrenning av biomasse. Men vi trenger incentiver og rammeverk for å få dette til. Derfor har Bellona og en rekke industriaktører bedt regjeringen begynne arbeidet med mål og tiltak for å få på plass negative utslipp i Norge, sier Øye.