Nyheter

Northern Lights får millionbeløp av EU

Illustrasjon Northern Lights
Illustrasjon Northern Lights
Illustrasjon: Equinor

Publiseringsdato: 27. januar, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

– Bevilgningen er et signal om at EU verdsetter den norske satsingen på transport og lagring av CO2. Slik infrastruktur vil være uunnværlig dersom industrien skal gjøre sin del for å nå EUs klimamål for 2030, sier seniorrådgiver Olav Øye i Bellona.

Denne uka ble det kjent at Northern Lights er et av prosjektene som EU-landene har gitt økonomisk støtte. Northern Lights har fått fire millioner euro, omkring 40 millioner norske kroner. Midlene skal gå til fase 2 i utviklingen av transport og (midlertidig) CO2-lagring, altså oppskalering til 5 millioner tonn årlig.

– Northern Lights gjør det mulig å ta i bruk CO2-fangst og -lagring i en rekke forskjellige industrier. Mer CO2-infrastruktur et naturlig neste steg etter fjorårets CCS-bevilgninger fra EUs Innovasjonsfond, sier Øye.

Kan bli en europeisk suksess

Northern Lights skal se på hvordan de kan ekspandere kapasiteten i Norge til flere EU-land.

– Dette kan bli en europeisk suksess. Dette er helt i tråd med Bellonas tidligere anbefalinger overfor både EU og norske myndigheter. Samtidig må vi sørge for å utvikle nok lagerkapasitet for norsk industri. Industriaktører har via Prosess21 anslått at fem millioner tonn CO2 fra industrien kan fanges og lagres hvert år. Dette kommer i tillegg til utslippene fra avfallsforbrenning, sier Øye.

– Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at den vil legge til rette for CCS på alle større forbrenningsanlegg. Staten må være en garantist for utvikling av CO2-lagerkapasitet, slik at industrien trygt kan starte å bygge CO2-fangstanlegg, sier Øye.

Bellona har jobbet for karbonfangst- og lagring (CCS) helt siden 1992. Det var flere tiår før FNs klimapanel anbefalte CCS som et viktig tiltak for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Les Bellonas CCS-historie her.