Nyheter

En jubeldag

Bellona-stifter Frederic Hauge på befaring på Klemetsrud i 2016.
Bellona-stifter Frederic Hauge på befaring på Klemetsrud i 2016.

Publiseringsdato: 22. mars, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

–En jubeldag, sier Bellona-stifter Frederic Hauge. Bellona har jobbet for fangst og lagring av CO₂ som klimaløsning siden 1992 og er fornøyd med at Oslo kommune nå vil bla opp milliarder for å sikre at CO₂ fjernes fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud utenfor Oslo.

Tirsdag morgen kom meldingen om at om at det finske energiselskapet Fortum selger sin halvdel av fjernvarmeaktøren Fortum Oslo Varme. Kjøperne er de tre selskapene Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. Transaksjonen priser fjernvarmeaktøren til 20 milliarder kroner. Oslo kommune skal investere inntil 2,1 milliarder, og selskapet 3,9 milliarder kroner. Kommunens penger skal finansieres med eksterne lån.

–Det er veldig gledelig at fagstanlegget på Klemetsrud nå er sikret. Nå bør regjeringen komme inn med støtte, hvis ikke EU gjør det. Vi må få på plass 7–8 CCS-anlegg før 2030 hvis vi skal nå klimamålene. Det er viktig uansett om EUs innovasjonsfond kommer med penger eller ikke, sier Hauge.

Sentralt i Bellonas arbeid

Bellona var blant de første som allerede for 30 år siden var opptatt av å utvikle karbonfangst-  og lagring (CCS) som våpen i klimakampen, og har siden oppstarten av Klemetsrud-prosjektet samarbeidet med Energigjenvinningsetaten i Oslo og senere Fortum Oslo Varme. Målet for samarbeidet har blant annet vært å sørge for finansiering og gjennomføring av prosjektet.

I 2015 publiserte Bellona rapporten  «Norges fremtidige CO2-økonomi», som pekte på Klemetsrud som ett av flere høyaktuelle anlegg for CO2-fangst og -lagring. Senere samme år ga byrådet i Oslo grønt lys for å starte planleggingen av prosjektet.

Men Klemetsrud har også vært sentralt i Bellonas internasjonale arbeid med CCS.

Bellona har flere ganger invitert byrådet i Oslo til FNs klimatoppmøter for å forklare Klemetsrud-prosjektet. Byrådsleder Raymond Johansen og de tidligere byrådene Geir Lippestad og Vegar Andersen har alle bidratt til å vise verden hvordan avfallsforbrenning må kutte utslipp med CCS for at byer skal komme ned mot null utslipp av klimagasser.

Viktig eksempel for Europa

Bellona har jobbet med CCS siden 1992, og våre rådgivere i Brussel, Nederland og Berlin har også vært involvert i flere av prosjektene som har fått støtte fra EUs innovasjonsfond. Lederen for Bellona Europa, Jonas Helseth, leder også EU-kommisjonens teknologiplattform for CCS, ZEP.

– Dette er en historisk dag for Oslo og for klimakampen. Vi gratulerer Oslo kommune med en offensiv beslutning som tar byen og Norge i riktig retning, og som setter standarden for alle avfallsanlegg. Klemetsrud blir et viktig eksempel for hele Europa, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

– Nå er det helt avgjørende at regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre kommer på banen og garanterer at staten stiller opp med midler som signalisert, og at vi ikke venter på EUs innovasjonsfond. Norge kan løfte dette selv. La oss heller prioritere å søke EU om midler til infrastruktur som alle kan benytte, sier Eriksen.

400 000 tonn i året

– Utslippskuttet på Klemetsrud er 400.000 tonn i året,  nesten 1 prosent av de norske fossile utslippene av klimagasser. Dette tilsvarer utslippene fra 200 000 fossile biler i året. Klemetsrud er den største utlippskilden i Oslo. Karbonfangst på Klemetsrud vil bety mye for de norske utslippene, men prosjektet er mye større enn det, sier seniorrådgiver for klima og industrii Bellona, Olav Øye .

Bellona, Oslo og fire andre storbyer publiserte i 2020 rapporten  «Cities aim at zero emissions». Den forklarer hvordan byer kan arbeide med CCS. Flere av anbefalingene i rapporten bygger på erfaring fra Klemetsrud-prosjektet.

– Klemetsrud-prosjektet har banet vei for Stockholm Exergi, ARC i København og flere andre lignende anlegg som ønsker å ta i bruk CCS, sier Olav Øye.