Nyheter

Vil ha mer karbonfangst fra ny minister

<small><i>Olav Øye, seniorrådgiver, klima og industri.</small></i>
Olav Øye, seniorrådgiver, klima og industri.

Publiseringsdato: 8. mars, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

Bellona forventer at den nye olje- og energiministeren Terje Lien Aasland tar grep for mer fangst og -lagring av CO2 i norsk industri.

– Langskip-prosjektet er banebrytende. Men den nye olje- og energiministeren må begynne nå med å planlegge for de neste ti fangstanleggene, sier Olav Øye, seniorrådgiver for industri og klima i Bellona.

– For å få til dette må budsjettet til Enova flerdobles, eller det må opprettes et eget CO2-fond for industrien. Dette er viktig for utslippskutt, men også for å styrke norske selskaper som skal bygge opp og drive verdikjedene for fangst, transport og lagring av CO2. Skal disse selskapene lykkes, må regjeringen være mer aktiv, sier Øye.

Bellona og en rekke industriaktører har bedt klimaministeren sette et nasjonalt mål for fjerning av CO2 fra atmosfæren.

– Dette arbeidet bør også olje- og energiminister Terje Lien Aasland bidra til bidra til, mener Øye.

– Norge trenger ikke vente på EUs pågående utredningsarbeid for CO2-fjerning. Vi bør umiddelbart bruke kompetansen i norsk industri til å fange og lagre CO2 fra biomasse, sier Olav Øye.