Nyheter

– CCS er i rute

Teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.
Teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.

Publiseringsdato: 11. mai, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Det er gledelig å få bekreftet at karbonfangst- og lagringsprosjektene er i rute, sier seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona.

På konferansen «Energy Transition Summit» i Kristiansand ledet han debatten mellom noen av de viktigste aktørene innen CCS i Norden.

Energy Transition Summit, som ble arrangert 3. og 4. mai, samlet næringsliv, politisk ledelse, industri og miljøorganisasjoner for å akselerere løsninger på klimakrisa. På agendaen sto blant annet havvind, hydrogen, karbonfangst- og lagring og batterier Arrangøren av konferansen er det internasjonale energibyrået IEA.

– Det er svært viktig for fremtiden til CCS at prosjektene som nå er i gang lykkes og leverer det de lover, sier Berstad, som ledet samtalene om karbonfangst- og lagring.

Direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Northern Lights, Kim Bye Bruun ga en oppdatering om utbygging av CO2-lageret i Nordsjøen, og bekreftet at bygging av fase 1 av går i henhold til plan.

Administrerende direktør i Horisont Energi, Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, kunne fortelle at Horisont Energi har fått linsens til CO2-lagring og at det nå pågår arbeid med å fullføre konsekvensutredningen for bygging av ammoniakkfabrikken i Finnmark. Samtidig opplever Horisont Energi økende etterspørsel etter CO2-lager for industri i takt med økende karbonpriser.

Rådgiver i Fortum, Markus Sebastian Hole, fortalte at de nye eierne av avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud har lovet å legge karbonfangst-penger på bordet og at bygging kan starte sommeren 2022.

Leder for forretningsutvikling i det islandske selskapet Carbfix, Kristinn Ingi Lárusson, snakket om landbasert CO2-lagring i bergarten basalt der CO2 blir omdannet til stein. Lárusson fortalte om langt høyere interesse fra Europa for CO2-lagring enn de har kapasitet til å lagre i første fase.