Nyheter

Bellona vil elektrifisere sokkelen med flytende gasskraft og CCS

<small>Christian Eriksen,
Fagsjef i Bellona.</small>
Christian Eriksen, Fagsjef i Bellona.
Fredrik Naumann/Felix Features

Publiseringsdato: 1. september, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

Helt nye løsninger trengs i dagens energidebatt, mener Bellona, som har et forslag til hvordan norsk sokkel kan kutte sine egne utslipp og potensielt levere strøm til fastlandet: Flytende gasskraftverk med karbonfangst og –lagring i kombinasjon med havvind kan kutte store utslipp – uten å trekke kraft fra land. 

Les notatet her.

Industrien og oljenæringen krangler om strømmen og norske forbrukere er usikre på om de kommer til å få tilgang på billig strøm igjen. Samtidig skal Stortinget vedta nye utbygginger av kraftkabler fra land ut til olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. 

– Utslippene på sokkelen må kuttes for at Norge skal nå klimamålet i 2030. I dag snakker vi om elektrifisering av sokkelen som et null-sum-spill, enten vinner oljenæringen, eller så vinner fastlands-Norge. Det er en utrolig lite produktiv tilnærming, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona. 

– Risikoen vi står overfor nå, med ordføreropprør og industrimotstand, er at utslippene på sokkelen anses å være for vanskelige å gjøre noe med. Det er en konklusjon som vi i Bellona er helt uenige i, sier Eriksen. 

Bellona har derfor jobbet i lang tid med å identifisere mulige løsninger for å kutte også utslippene på sokkelen i tråd med klimamålet i 2030, uten å belaste kraftsystemet på land. Løsningen som foreslås i notatet er å bygge flytende gasskraftverk med karbonfangst og –lagring i kombinasjon med havvind. Større gasskraftverk, på opp mot 500 MW, vil kunne elektrifisere flere plattformer i samme område og danne grunnlag for et offshore nett for integrasjon av havvind. 

Det finnes flere industriaktører som jobber med mulige løsninger på dette. Fire større gasskraftverk vil kunne dekke store deler av kraftbehovet på norsk sokkel. De indikerer 3-4 år som reelt for bygging og oppstart av en løsning basert på allerede eksisterende teknologi. 

– Utslippene kan kuttes raskt, og det er prosjektering og utbygging av installasjoner som olje- og gassnæringen er godt skodd til, sier Eriksen. 

– Dette er totalt sett mer effektivt, mer fleksibelt og potensielt også mye billigere enn kraft-fra-land-løsninger til hver enkelt plattform, sier Eriksen.

Bellonas posisjonsnotat om elektrifisering av norsk sokkel peker på kraft fra land som én av flere mulig løsninger i samspill med for eksempel havvind, og at næringen må pålegges å utvikle løsninger for å ta i bruk havvind og karbonfangst og -lagring (CCS).  

Bellona mener at en utbygging av gasskraftkapasitet med CCS og et kraftnett mellom plattformer vil bidra til å legge til rette for havvind. 

– Havvind vil kunne levere inn i et slikt nett, og balanseres av gasskraftverket. Hvis tilkobling til land eksisterer er det potensial for å “snu strømmen”, eller levere kraft til fastlandet, fra sokkelen, sier Eriksen. 

Flere fordeler pekes på i notatet:   

  • Belaster ikke kraftsystemet på land 
  • Kan integrere havvind og eksisterende radialer  
  • Kan understøtte en verdikjede for utslippsfritt hydrogen  
  • Reduserer behovet for kostbar infrastruktur  
  • Reduserer behov for backup 
  • Kan leveres raskt, tilpasses etter behov og flyttes på 
  • Avhenger ikke av kostbare ombygginger  
  • Utløser store energimengder til produksjon av utslippsfri energi  
  • Kan utnytte ikke-markedstilknyttet gass 

Les Bellona-notatet her.