Nyheter

Hva er lavutslipps-hydrogen?

Bellona-rådgiver Mats Rongved.
Bellona-rådgiver Mats Rongved.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 5. mars, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

– Hydrogen skal erstatte fossile innsatsfaktorer i industrien, og derfor trengs det mye hydrogen i det grønne skiftet. Men hydrogen kan være et elendig klimatiltak hvis livssyklus-utslippene er for høye, sier rådgiver for CCS i Bellona, Mats Rongved.

Hva er lavutslipps-hydrogen? Spørsmålet stilles på Bellonaforum torsdag 14.mars, hvor Bellona-rådgivere blant annet skal snakke om status og framtidsutsikter for lavutslipps-hydrogen i Tyskland og regulering av grønt og blått hydrogen i EU. I tillegg kommer energidepartementets hydrogen-ekspert Astrid Stavseng for å snakke om norsk hydrogenpolitikk, og Magnus Killingland, segmentleder H2, CCS og syn-fuels i DNV skal snakke om status og fremtidsutsikter for blått og grønt hydrogen i Norge

– Vi kommer sannsynligvis ikke til å ha den mengden fornybar strøm som trengs for å produsere nok hydrogen, derfor er blått hydrogen – det vil si fra naturgass med karbonfangst og -lagring (CCS)  – et godt alternativ i en overgangsperiode. Men hydrogen laget av naturgass med CCS kan ha både høye og lave klimagassutslipp, sier Rongved.

Kan være et elendig tiltak

Han sier at hydrogen kan være et elendig klimatiltak hvis livssyklus-utslippene er for høye.

– For eksempel dersom det slippes ut mye av den kraftige klimagassen metan fra utvinningen av gassen til den ender på fabrikken, og man i tillegg ikke klarer å fange store deler av CO2 som skilles ut under produkjonen. Forutsetningen for at blått hydrogen er et bra klimatiltak er at vi regulerer metautslippene knyttet til naturgassproduksjonen og at vi klarer å fange – og lagre – en stor del av CO2-utslippene, sier Rongved.

Bellona mener at det er essensielt å få på plass et regelverk som sikrer at blått hydrogen faktisk produseres med minimale klimagassutslipp gjennom hele verdikjeden.

– Det er energikrevende å produsere hydrogen og et lite effektiv tiltak i mange sammenhenger. Lavutslipps hydrogen er foreløpig en begrenset ressurs, og bør brukes der den er kutter mest utslipp, sier Rongved.

Se programmet for Bellonaforum om lavutslipps-hydrogen og meld deg på her.

Les Bellona-briefen «50 shades of blue and grey: How dirty is hydrogen from fossil fuels?» her.