Nyheter

«The tide is coming in»

Publiseringsdato: 22. september, 1998

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Shell innser at vi står foran et paradigmeskifte i transportsektoren.

"As long as you are not pinned to a particular activity or place, the tide is part of the fun at the beach and brings new opportunities. But if you want to defend your castle in the sand, you are in for a bad day."

Sitat fra: Future Transportation, Shell, juni 1998

Shell sier nå at ”det er nok bevis til å kunne si at CO2 utslippene gir grunn til bekymring” og ”vi vil ikke bli assosiert med de som sier: Ignorer problemet og det vil forsvinne”. Shell studerer nå muligheten for å ta i bruk hydrogen som energibærer og har etablert et "hydrogen økonomi team". Spekulanter sier selskapet kan komme opp med en handlingsplan for hydrogen i løpet av et halvår. En "hand-out" som ble laget i forbindelse med en hydrogen workshop Shell arrangerte i Buenos Aires 25. Juni konkluderer med følgende utsagn: "In the past 25 years, transportation worried about oil. In the next 25 years, oil will worry about transportation."

Under lanseringen av verdens første hydrogen taxi, Zevcos "Millennium Taxi" i juni sa styreformannen i Shell UK, Chris Fay at Shell tror hydrogendrevene brenselcellebiler kan få et salgsgjennombrudd i Europa og USA i løpet av 2005. Shell ser et enormt potensiale i innenlands buss og taxi flåte hvis myndighetene støtter utslippsfrie alternativer framfor konvensjonelle kjøretøy. Dette er en utfordring for selskaper som Shell til å utvikle nye produkter, ny teknologi og til å informere kundene om forandringene som ligger foran oss. Fay advarte mot å tro at teknisk fremgang alene kan gi alle svarene. "La oss ikke falle i fellen med å glemme konsumentene, dette vil kreve informasjon og opplæring for å forandre konsumentenes vaner, og det kan også innebære behov for høyere skattefordeler og innsats fra myndighetene. Vi må ikke glemme at det kan være en grense for hvor mye konsumentene er villig å betale for renere alternativer."