Nyheter

Russisk rulett om Svalbards natur

Publiseringsdato: 29. november, 1999

Skrevet av: Cato Buch

Russerne har sikret seg retten til olje- og gassutvinning i Billefjorden på Svalbard. Olje- og gassutvinning her kan bli en katastrofe for det sårbare miljøet i nord. Dersom politikerne mener alvor med bevaring av Svalbards natur, må de stanse all petroleumsvirksomhet på Svalbard.

Russerne har funnet både olje og gass på Svalbard. På en utmålsforretning tirsdag 23.11.99 hos Bergmesteren for Svalbard har russerne nå sikret seg utmål som gir dem rett til olje- og gassutvinning i hele Billefjorden.

Oljeutvinning på Svalbard kan få katastrofale konsekvenser for miljøet. Dersom utslipp når sjøen kan selv små volum få store negative konsekvenser for bl.a. sjøfugl. Oljen brytes sakte ned ved lave temperaturer, og oppsamling av olje i isfylte farvann er svært vanskelig. I tillegg er ikke oljevernberedskapen på Svalbard dimensjonert for å kunne takle større oljesøl og søl i åpent farvann.

I begynnelsen av 1960-årene startet oljeselskapene med metodiske undersøkelser etter petroleum på Svalbard. Denne perioden varte fra 1963 til 1977. Deretter fulgte en roligere periode, før aktiviteten på nytt tok seg opp i perioden 1983 til 1994. Spesielt i den siste perioden kom oljeindustrien relativt tungt inn i undersøkelsene, og flere ekspedisjoner i regi av både norske og utenlandske oljeselskaper ble gjennomført, ofte i samarbeid med universitetene i Norge. Siden da er det foretatt til sammen 17 leteboringer etter olje og gass på øygruppen. Den siste leteboringen var på Kapp Laila mellom Longyearbyen og Barentsburg vinteren 1993/1994. Nå viser det seg at russerne har kommet over olje etter leting etter kullforekomster.

Trust Arktikugol vil nå søke om å få starte opp med omkring 40 mann i Ebbadalen og Ragnardalen der oljen er påvist. I første omgang vil russerne bore et nytt hull i Ragnardalen i nærheten av hull 116. – Jeg holder nesten ikke ut å vente på resultatene. Dette er det mest spennende borehullet på Svalbard. Det er ikke funnet noe mer løfterikt tidligere, sier sjefgeolog Aleksander Vertel til Svalbardposten.

I Stortingsmelding nr. 9 (1999-2000) om Svalbard skriver regjeringen: " Regjeringen legger målet om bevaring av Svalbards særegne villmarksnatur til grunn for miljøvernpolitikken på Svalbard. Etter regjeringens syn skal Svalbard fremstå som et av verdens best forvaltede villmarksområder." Dette er store ord som må gjøres til handling. Utvinning av olje på Svalbard er etter Bellonas syn det stikk motsatte av hva regjeringen her sier. Konsekvensene kan bli katastrofale slik at Stortinget, som mottok meldingen den 2. november, må legge hindringer i veien for petroleumsvirksomhet på Svalbard dersom de tar bevaring av Svalbardmiljøet alvorlig.