Nyheter

Klager på høringsfrist om Svalbardkullet

Publiseringsdato: 30. mars, 2001

Skrevet av: Einar Håndlykken

Drøye tre uker er alt høringsinstansene i praksis får til å vurdere om det bør gis tillatelse til ny kulldrift på Svalbard. Dette er alt for kort, og bryter med regelverket for konsekvensutredninger og Stortingets forutsetninger, hevder Bellona som krever dobbelt så lang høringsperiode.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S (Store Norske) ønsker å åpne en ny kullgruve på Svalbard. Får selskapet tillatelse av Stortinget, planlegges tjue års kulldrift i Svea Nord. Selskapet er nylig, kraftig forsinket, blitt ferdig med miljøkonsekvensutredningen av planene. Til tross for den forsinkede utredningen presser selskapet på for å få behandlet saken i vårsesjonen i Stortinget.

Sysselmannen på Svalbard har gitt etter og satt en høringsfrist på konsekvensutredningen som i praksis er på bare drøye tre uker, mot kravet i forskriften om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven om minimum åtte uker.

Påska gir problemer
Riktignok har Sysselmannen på papiret gitt en frist på seks uker, tilsvarende pålegg fra Miljøverndepartementet. Problemet er at fristen løper i seks uker fra den datoen Sysselmannens høringsbrev er datert (23. mars), til 4. mai 2001. Årets påskeuke, 8. april (palmesøndag) til 16. april (2. påskedag), faller dermed innenfor perioden. Svært mange har imidlertid ferie fra fredag 6. april til tirsdag 17. april. I tillegg kommer 1.mai og dager som går bort på grunn av postgangen. Som følge av dette er høringsfristen innsnevret til fire uker – halvparten av hva forskriften krever.

Samtidig manglet store deler av høringspapirene i utsendingen fra Sysselmannen. Her fulgte bare hovedrapporten, ingen av de 13 delutredningene fra konsekvensutredningen. Bellona mottok Sysselmannens høringsbrev 27. mars, og kontaktet Store Norske dagen etter for å få tilsendt delutredningene. Disse vil imidlertid tidligst være mottatt mandag 2. april. I realiteten er det derfor snakk om en høringsfrist som så vidt overstiger tre uker.

Uforsvarlig saksbehandling
At en så omfattende og viktig miljøsak skal få en så uforsvarlig saksbehandling, er helt uholdbart. Eventuell permanent drift i Svea Nord, betyr sannsynligvis kullgruvedrift på Svalbard i minst tjue år framover. En reell høringsfrist på drøye tre uker er langt fra godt nok, og bryter både med konsekvensutredningsforskriften og Stortingets forutsetninger i forbindelse med behandlingen av Svalbardmeldingen.

I Sysselmannens høringsbrev 23. mars 2001 heter det at spørsmålet om «permanent drift i Svea Nord er planlagt behandlet av Stortinget i vårsesjonen» og at det derfor ikke vil kunne bli gitt forlenget høringsfrist. Men hensynet til Stortingets dagsorden er på ingen en god nok grunn til å fravike alminnelige krav om forsvarlig saksbehandling.

Årsaken til tidsnøden i forhold til stortingsbehandlingen er at Store Norske ble forsinket i arbeidet med konsekvensutredningen. Men denne forsinkelsen må slå tilbake på selskapet selv, ikke gå utover hensynet til en forsvarlig saksbehandling og høringsinstansene.

 

Bellona krever derfor at Miljøverndepartementet forlenger den fastsatte høringsfristen med i alle fall tre uker, fram til 25. mai 2001.