Nyheter

Vil stanse kullseiling

Akselsundet<BR> Foto: Norsk Polarinstitutt

Publiseringsdato: 29. juni, 2001

Skrevet av: Åsta Egelandsaa

Svalbard er det eneste sted i Norge som ikke krever profesjonell og uavhengig los ved innseiling til havn med store panmax-skip. Dette er en av grunnen for Bellona sitt brev hvor den planlagte kullseilingen gjennom Akselsundet bes stanset.

Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) og rederiet Jebsen Management ønsker å frakte kull gjennom Akselsundet med skip på 75000 tonn. I dag har de lov til kun å ta i bruk skip på max. 30 000 tonn. Bellona mener det ikke er forsvarlig å ta i bruk skip større enn dagens nivå. Hovedgrunnen til dette er at seilingsinstruksen som er beskrevet i søknaden til SNSK/Jebsen ikke holder mål. Søknaden ikke bør derfor ikke godkjennes skriver Bellona i et brev til Sysselmannen på Svalbard.

Sårbart område
Miljøulykker vil få store følger for det sårbare området på Svalbard. Samtidig er sikkerhetsverket i dette tilfellet dårligere enn det viser seg å være innenfor fastlandet i Norge. For eksempel stilles det i Svalbard ingen krav til uavhengig los skal bistå innseiling av Panmax-skip. Til sammenligning får ikke utdannede statsloser lov til å lede samme type skip i Oslofjorden og Grenlandsfjorden før de har minst 5 års erfaring.

På Svalbard ønsker rederiet Jebsen å kun ha to såkalte kjentmenn for å bistå i innseilingen gjennom Akselsundet og inn i Van Milefjorden til Svea.

Losbåt holder ikke mål
Når den såkalte kjentmannen skal settes ombord et stykke før sundet, skal losen fraktes med ordinær taubåt. Denne taubåt-løsningen fungerer bare i godt vær. Andre værforhold krever spesialkonstruert losbåt for at det er mulig å sette om bord los i et panmax-skip på 75. 000 tonn. I harde værforhold er en los eller kjentmann særlig viktig å ha på skipet.

Eskortebåt holder ikke mål
Eskortetaubåt er viktig dersom et skip får problemer med manøvrering på grunn av mekaniske eller menneskelige feil. Eskortebåten kunne styre skipet og kontrollere dette slik at grunnstøting unngås. Det bør derfor stille store krav til en slik spesialisert taubåt. Bellona har av Jebsen fått tilgang på spesifikasjonene til taubåtene som planlegges brukt. Her går det fram at disse taubåtene ikke er i stand til å drive eskorte av skip av Panmax-størrelse. Det er en helt ordinære stern-drive taubåter som ikke engang oppfyller Det Norske Veritas sitt basiskrav til eskortebåter. Veritas er fremst i verden innenfor klassifisering av eskortebåter. Bellona mener det bør være et absolutt minstekrav at Sysselmannen krever bruk av sertifisert eskortetaubåt for seilingene sommeren/høsten 2001.

Bellona sin vurdering er at en taubåt som ikke holder mål kan gi falsk trygghet. Bruk av slike taubåter kan derfor snarere øke fremfor redusere risikoen ved den planlagte kullseilingen på Svalbard.

Andre svakheter
Mørketida kommer utover høsten. I søknaden er kullseilingen planlagt fram til 24.november 2001. Alt fra slutten av oktober er dagslyset praktisk talt borte. Dette gjør en oljevernaksjon nesten umulig og seilasen av det planlagte skipet vil bli mer krevende. Snø, tåke og regn er også hyppig i Arktiske områder som Svalbard. Bellona mener det er nødvendig med et lyktesystem som ikke finnes i dag. Derfor mener Bellona at kullseiling med 75.000-tonnere inntil videre er uforsvarlig.

Regelverket må endres
På bakrunn av disse faktorene mener Bellona at det ikke bør gis tillatelse til seiling med 75.000-tonnere gjennom Akselsundet overhodet i inneværende sesong. Sikkerhetsnivået knyttet til de planlagte seilingene er langtfra er godt nok. Bellona mener at dagen sikkerhet av 30 000-tonner heller ikke er god nok. Bellona mener at Akselsundet ikke skal ha større skip enn 30 000- tonnere og at dagens regelverk om sikkerhet bør forbedres kraftig.