Nyheter

HyNet settes i bevegelse

Publiseringsdato: 4. februar, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

Det har en stund vært arbeidet med å få organisert et tematisk nettverk for hydrogen i Europa. Den 5. februar er det kick-off for noe som kan bli et viktig verktøy for bruk av hydrogen som energibærer i Europa. Bellona er med som "supporter".

HyNet er et treårig prosjekt som er støttet av EU-kommisjonen. Blant de tolv kontraktørene finner vi Norsk Hydro og Raufoss, mens Bellona er med som «supporter». Prosjektet koordineres av Dr. Ülrich Bünger fra L-B-Systemtechnik i Tyskland.

Målene for nettverket er å

  • hjelpe EU-kommisjonen å velge ut forsknings- og demonstrasjonsprosjekter
  • opprette en europeisk database over hydrogeneksperter
  • bygge en plattform for business-to-business sammarbeid
  • drive publikumsinformasjon

HyNet vil være organisert med et sekretæriat og fem tematiske arbeidsgrupper (infrastruktur, sluttbruk, sikkerhet og standarder, samfunnsøkonomi og samfunnskontakt).