Nyheter

Hydrogennytt fra Japan

Toyotas hydrogenbil FCHV-4
Bellona

Publiseringsdato: 18. mars, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

Japan er en av tre hotspots for uttesting av hydrogenteknologi til veibruk. Nå begynner en større test av teknologien i vanlig bruk.

I California har man en større uttesting av hydrogenbiler gjennom California Fuel Cell Partnership, og i Europa har man CUTE-prosjektet som tester hydrogenbusser i 10 ulike byer. Nå setter også Japan i gang flere prosjekter.


Japan har bygget sine to første fyllestasjoner for hydrogen, en i Osaka og en annen i Takamatsu. Begge stasjonene kan fylle biler med trykktanker opp til 350 bar eller metallhydridlagre. Under åpningen i februar ble det vist frem hydrogenbiler fra Toyota, Honda, Nissan og Daihatsu. Interessen for prosjektet er så stor at deltagelsen til åpningssermonien måtte begrenses. Tokyo har også planer om å sette opp stasjoner.


Honda vil i løpet av denne måneden starte uttesting av sine biler på offentlig vei i Japan. Bilene er tidligere testet tilsvarende i California. Honda regner med å begynne et begrenset salg av bilene i 2003. Toyota har omtrent samme timeplan, og avisen Tokyo Shimbun oppgir sommeren 2003 som startdato for begrenset salg, og prisen til å være 670.000 kr. Dette er en akseptabel pris sett i lys av at dette er biler med teknologi som foreløpig ikke lages i store serier.


Videre skal et være planer om, som i Europa, å teste busser i normal rutedrift. Man vil da benytte Toyotas FCHV-BUS1.


Kilder: Fuel Cell Today og Hy-Web.