Nyheter

Hydrogen en trojansk hest?

Publiseringsdato: 21. mars, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Under gårsdagens hydrogenworkshop I EU-parlamentet stilte parlamentsmedlem Claude Turmes spørsmål om hydrogen er en
trojansk hest for atomindustrien.

Bellonas workshop om hydrogen i EU-parlamentet

Claude Turmes er parlamentsmedlem for de grønne og arrangerte workshopen sammen med Bellona. Han åpnet gårsdagens møte med noen tanker om hydrogenets posisjon i den europeiske energidebatten.

Det var særlig kreftene som arbeider for en større bruk av atomkraft som voldet ham bekymring. Turmes stilte spørsmål om ikke de siste årenes store fokus på CO2 er I ferd med å ta fokuset vekk fra andre viktig energispørsmål. Atomkraft produserer store mengder energi uten CO2-utslipp og kan derfor få en grønnfarge det ikke fortjener.

 

5b2ce14824d36ce4a9a2f1ff5a88f633.jpeg

Hydrogen vil klatre på den politiske agenda
Turmes stilte spørsmålet om ikke hydrogen kan være en trojansk hest for atomindustrien. Spørsmålet er på sin plass fordi forkjempere for kjernekraft har fått sentral plass I EUs høynivågruppe for hydrogen. Med hydrogen som dominerende drivstoff, åpner det seg et enormt marked for kjernekraft.

Hydrogen vil snart komme enda sterkere på agendaen I EU, mente Turmes. Både Europakommisjonens president Prodi og USAs president Bush snakker nå varmt om hydrogen, noe som er et varsel om en høyere plass på den politisk agendaen.

Få snakker om hvor hydrogenet skal komme fra
Imidlertid har Turmes registrert at selv om det er mange som snakker om hydrogenets gode egenskaper som energibærer, er det få som har gode svar på hvor hydrogenet skal komme fra. Det er også noe Bellona har erfart.

Det var derfor en glede for Bellona å kunne presentere CO2-håndtering som en mulig løsning med en kort tidshorisont. Selv om løsningen er basert på en endelig fossil kilde og derfor ikke optimal, kan iveren fra atomindustrien kanskje gjøre at grønne europeiske politikere og organisasjoner fatter interesse for CO2-håndtering som en løsning frem til kapasiteten til fornybare kilder er bygget tilstrekkelig opp.