Nyheter

Nullutslippsteknologi

Publiseringsdato: 8. oktober, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Samferdselsdepartementet øker bevilgningene til forsøk med hydrogen- og brenselcelleteknologi. Imidlertid kunne man gitt enda bedre rammevilkår for nullutslippsbiler.

Statsbudsjett 2004:

Samferdselsdepartementet går inn for å bruke 6,2 millioner kroner til forsøk med hydrogen- og brenselscelleknologi i transportsektoren neste år. Dette er en økning på 2,7 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2003. Økningen er stor selv om beløpet er for lite til å få opp de store prosjektene.


Posten har vært til uvurderlig hjelp for det praktiske arbeidet med hydrogenbiler i Norge og det gror godt med prosjekter. Blant annet har Bellonas to hydrogenbiler fått støtte fra denne posten. De fleste prosjekter er på planleggingsstadiet foreløpig, men det er allerede kommet resultater som er viktige for veien mot en utslippsfri transportsektor.


Neste år blir imidlertid et spennende år der departementet kan score høyt. Det kan hende at flere prosjekter da er klare til å gjøre større investeringer og trenger hjelp til dette. Departementet har da mulighet for å hjelpe i gang store hydrogenprosjekter i Norge.


To billige men viktige tiltak

Politikerne har gjort en meget god jobb i forhold til å lage rammevilkår for elbiler, men fortsatt står det neon viktige punkter tilbake. Blant annet er dette nullsats merverdiavgift for leasing av elbiler. I dag er det nullsats for kjøp, men en stor del av næringslivets biler leases.


Videre bør ordningen utvides til å gjelde alle nullutslippbiler, ikke bare batteribiler som i dag. Det er ingen grunn til å diskriminere mellom teknologier når det er utslippene man vil til livs. Dette er et forslag som vil koste meget lite da det vil være et begrense antall biler de første årene, så dette er et enkelt men viktig tiltak alle partier burde kunne enes om. Et slik vedtak vil sende positive signaler til bilfabrikantene og gjøre det lettere for de norske prosjektene.