Nyheter

Endelig grønn hydrogen på Notodden

9f0d622a81e4f2abb9366ac38d08c84e
Prosjektleder Andreas Faye er lettet over at Thorhild Widvey fikk ryddet opp i saken, og viser gladelig fram det etterlengtede brevet fra Statsråden.

Publiseringsdato: 24. september, 2004

Skrevet av: Isak Oksvold

Siden tidlig i vår har prosjektet ”Grønn hydrogen Notodden” ventet på midlene som ble bevilget av landets folkevalgte. Prosjekteieren Notodden Utvikling AS, prosjektpartnerne og Bellona har jobbet hardt med å utvikle prosjektet, samtidig som man har strevet med finansieringen.

Nær ved å rakne
På grunn av den manglende finansieringen jobbet prosjektpartnerne som bl.a. bidrar med kunnskap og ekspertise for å utvikle konsept for fyllestasjon, anlegg for hydrogenproduksjon og avfallsanlegg på nåde fra sine respektive styrer. Dette førte nærmest til en krise i midten av september. I denne perioden var til og med ressurser til korrespondanse mellom prosjektpartnerne vanskelig.

Prosjektleder Andreas Faye for ”Grønn hydrogen Notodden” er imidlertid nå godt fornøyd:

– Vi er stolte av å ha klart å holde prosjektet gående i denne perioden. Vi har utviklet et godt demonstrasjonsprosjekt, som vi nå vil realisere inne to år. Prosjektet er imidlertid avhengige av støtte fra myndighetene, sier Faye til Bellona Web.

Den nye olje- og energiministeren tok affære
Hele prosjektet trakk et lettelsens sukk da brevet fra olje- og energiminister Thorhild Widvey kom denne uken. Etter ni måneders kamp med myndighetene, ryddet statsråden opp i sakene og satt fart på saksbehandlingen.

– Vi er veldig glade av statsrådens støtte, og håper vi kan fortsette det gode samarbeidet i fremtiden, avslutter Faye.