Nyheter

Endelig grønn hydrogen på Notodden

Prosjektleder Andreas Faye er lettet over at Thorhild Widvey fikk ryddet opp i saken, og viser gladelig fram det etterlengtede brevet fra Statsråden.
Foto: I. Oksvold/Bellona

Publiseringsdato: 24. september, 2004

Skrevet av: Isak Oksvold

Energi- og miljøkomitéen i Stortinget bevilget 5 mill kroner til hydrogenprosjektet på Notodden over statsbudsjettet for 2004. Siden har saksbehandlingen stått stille. Den nye olje- og energiministeren Thorild Widvey ryddet imidlertid raskt opp i rekkene og utbetalte midlene denne uken.

Siden tidlig i vår har prosjektet ”Grønn hydrogen Notodden” ventet på midlene som ble bevilget av landets folkevalgte. Prosjekteieren Notodden Utvikling AS, prosjektpartnerne og Bellona har jobbet hardt med å utvikle prosjektet, samtidig som man har strevet med finansieringen.

Nær ved å rakne
På grunn av den manglende finansieringen jobbet prosjektpartnerne som bl.a. bidrar med kunnskap og ekspertise for å utvikle konsept for fyllestasjon, anlegg for hydrogenproduksjon og avfallsanlegg på nåde fra sine respektive styrer. Dette førte nærmest til en krise i midten av september. I denne perioden var til og med ressurser til korrespondanse mellom prosjektpartnerne vanskelig.

Prosjektleder Andreas Faye for ”Grønn hydrogen Notodden” er imidlertid nå godt fornøyd:

– Vi er stolte av å ha klart å holde prosjektet gående i denne perioden. Vi har utviklet et godt demonstrasjonsprosjekt, som vi nå vil realisere inne to år. Prosjektet er imidlertid avhengige av støtte fra myndighetene, sier Faye til Bellona Web.

Den nye olje- og energiministeren tok affære
Hele prosjektet trakk et lettelsens sukk da brevet fra olje- og energiminister Thorhild Widvey kom denne uken. Etter ni måneders kamp med myndighetene, ryddet statsråden opp i sakene og satt fart på saksbehandlingen.

– Vi er veldig glade av statsrådens støtte, og håper vi kan fortsette det gode samarbeidet i fremtiden, avslutter Faye.