Nyheter

Økt hydrogen-innsats i Stavanger

Slik tenker man seg fyllstasjonen for hydrogen i Stavanger.
HyNor

Publiseringsdato: 7. september, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

I dag styrkes HyNor prosjektet i Stavanger med Bellona som aktiv part i prosjektgruppen. Prosjektet vil forsyne kjøretøy med hydrogen produsert fra naturgass med rensing av CO2.

Fra og med 7. september trer Bellona inn i styringsgruppen i HyNors Stavanger-prosjekt.

– Med mangeårig erfaring og kompetanse fra hydrogenarbeid har vi valgt å gå inn i prosjektet. Vi ser på Stavanger-regionen, med sin årelange status som olje- og energihovedstad, som en viktig arena for næringsutvikling innen ny og miljøvennlig energiteknologi. Derfor ønsker vi å være en positiv drivkraft i arbeidet fremover, uttaler Isak Oksvold, hydrogenansvarlig i Bellona.

Bellona har flere års erfaring med hydrogen blant annet fra Bellonas hydrogenbilprosjekt. Gjennom dette prosjektet er Nordens første hydrogendrevne bil blitt godkjent og registrert i Norge.

– Vi er glade for at Bellona nå blir med oss og ’topper’ laget i Stavanger, sier prosjektleder for HyNor Stavanger, Jostein Pettersen. – Vi føler oss sikre på at Bellona vil bidra med verdifulle erfaringer og kompetanse inn i prosjektet, legger han til.