Nyheter

IPCC advarer mot å låse klimagassutslipp

Janne Stene
Janne Stene
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 7. april, 2014

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

I sin nye virkemiddel-rapport skriver IPCC at klimakampen blir vanskeligere om dagens investeringer ikke tar klimahensyn. - Utsirahøyden må fullelektrifiseres fra første dag, sier Bellonas Janne Stene.

Aftenposten presterte i dag viktige utdrag fra den kommende rapporten fra FNs klimapanel, som handler om hvilke alternativer som kan brukes i kampen mot klimaendringene.

Avisen skriver at «Uten ny og forsterket klimapolitikk i alle land vil utslippene øke i alle sektorer. Klimapanelet advarer nå sterkt mot utbygginger og planlegging av infrastruktur; byutvikling og energiproduksjon som ikke tar klimahensyn, fordi slike prosjekter vil låse store utslipp i mange tiår fremover.»

Dette gir føringer for en rekke punkter i norsk klimapolitikk, mener Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid.

Sokkelen

 • Utsira-feltene må full-elektrifiseres fra dag 1. Siste rapport fra EnergiNorge, med tiltakskost på 43 kroner per tonn, gjør dette til en no-brainer.
 • Eksisterende plattformer – storstilt utbygging med elektrifisering ved hjelp av vindkraft. Dette er positivt av to grunner: Det  reduserer utslipp fra sokkelen, samtidig som vi legger grunnlag for ny næringsvekst som skal erstatte dagens oljenæring.
 • Utnevne Statnett til «nett-ansvarlig på sokkelen.

Industrien

 • Store punktutslipp i Norge må reduseres, og da blir CCS et avgjørende tiltak.
 • Større krav til BAT teknologier og klare krav til industrien for hvilke utslipp som tillates, med gradvis nedtrappingsplan knyttet til utslippskravene, slik at industrien må jobbe for å utvikle nye løsninger
 • 10-dobling av Enovas midler til støtte for teknologiutvikling

Transport

 • Alle nye vei-utbygginger må legges til rette for ladestasjoner hver 30 km
 • Forbud mot fossildrevne biler fra 2025

Grønne skatter

 • Dropp ny NOU
 • Økte avgifter på fossildrevne biler: Økende fram mot utfasing i 2025
 • Kraftig økning av CO2-avgift
 • Bruke inntekter fra grønne skatter til å subsidiere kollektivtransporten.