Nyheter

Statsbudsjettet: Nå ryker Klimaforliket

Bellona-stifter Frederic Hauge har snakket om CCS siden 1992.
Photo: Anne Karin Saether/Bellona

Publiseringsdato: 7. oktober, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Regjeringen tar ingen tydelige grep for å innfri Norges klimamål. Pengene til omstilling smøres tynt utover og har ikke noe grønt tilsnitt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Tine Sundtoft sa i fjor at Norge skulle ta på seg den grønne ledertrøya i klimakampen. Nå ser det heller ut som Regjeringa har skifta til helsetrøye, satt seg i sofaen og tror grønn omstilling er reality-TV vi ikke må forholde oss til, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han sier at regjeringens forslag til statsbudsjett ikke tar noen skritt mot drastiske utslippskutt.

– Det er et stort gap mellom utslippsmålet i Klimaforliket og hvor mye vi faktisk har kuttet. Regjeringen tar ikke grep for å fylle gapet. Dette er ikke er grønt skifte, bare et grønt ordskifte, sier Hauge forarget.

Norge er midt oppe i en dramatisk omstilling, men dette regjeringen legger ikke opp til at dette blir en grønn omstilling, mener Bellona.

– Vi gleder oss over enkeltsaker som mer penger til CO2-fangst, datasentre og støtte til Enøk, men helheten er milevis unna god nok, sier Hauge.

– Vi må nå feste vår lit til at støttepartiene Venstre og KrF bruker forhandlingene til å sette et tydelig grønt stempel på dette budsjettet. Heldigvis har ikke regjeringen flertall alene, men Venstre og KrF har en enormt stor jobb å gjøre, sier Hauge.

 

Dette er Bellona misfornøyd med:

 • Økt grunnrenteskatt for vannkraft – effektiv skattesats for vannkraftprosjekter er fremdeles høyere enn for petroleumsprosjekter.
 • Omstillingspakken er smurt tynt utover og har ikke grønn profil
 • Usikkert om skattefradrag for Enøk omfatter de vanligste tiltakene (etterisolering, utskifting av vinduer etc). Borettslag og sameier virker fortsatt utelatt.
 • Ingen penger til Difi sitt arbeid på klima- og miljøhensyn i offentlige innkjøp
 • Det kommer endelig penger til CO2-fangst, men altfor lite til CO2-lagring.

(Transport)

 • Kutt til jernbanen
 • Økt moms på tog- buss og fergebilletter
 • Ingen endringer i bil- og bensinavgiftene
 • Rekordsatsing til veitrafikk
 • Ingen satsning på elektrifisering av varetransport
 • Regjeringen ser ut til å ha gitt opp arbeidet med å flytte godt fra vei til sjø og bane
 • Ingen målrettet satsning for å redusere NOx fra transportsektoren, verken på vei eller sjø
 • Puslete satsning på landstrøm. Med dagens bevilgningsnivå vil det ta ca 35 år å få opp det første anlegget for cruiseskip i Oslo.
 • Norge er dømt for farlig høy luftforurensning i EFTA-domstolen. Likevel gjør regjeringen ingenting med dette, og følger heller ikke opp Stortingets vedtak om lavutslippssoner og andre tiltak.