Nyheter

IFE hevder utslipp er ufarlig

Publiseringsdato: 14. oktober, 1999

Skrevet av: Bellona

På en pressekonferanse i dag brukte representanter for Institutt for Energiforskning mye tid på å forsøke å overbevise pressen om at deres utslipp av plutonium er ufarlige.

– Vi driver fullt lovlig ved Institutt for Energiteknikk (IFE), understreket både informsjonssjef Victor A. Wikstrøm og administrerende direktør Kjell H. Bendiksen. – Våre utslipp dreier seg om prosenter eller promiller av den utslippstillatelsen vi har fått fra Statens strålevern, sa de to på dagens pressekonferanse.

 Bellonas Thomas Nilsen mener IFE-representantene glemmer noe vesentlig når de bagatelliserer utslippene. – Wikstrøm og Bendiksen nevner ikke med ett ord at IFE i 1996 slapp ut så mye som 70 prosent av det tillatte utslippet.

Tillatelse må revurderes
Bellona mener også at grunnlaget for den utslippstillatelsen som strålevernet har gitt IFE må revurderes. – Institutt for Energiteknikk (IFE) har visst lenge at deler av området omkring utslippsstedet er tørrlagt i perioder, sier atomfysiker Nils Bøhmer. – Derfor er det høyst betenkelig at de ikke har endret beregningsgrunnlaget for den utslippskonsesjonen de har fått fra strålevernet.

Utslipp kan stanses
IFEs ledelse står fast på at det er umulig å oppnå nullutslipp fra isotopproduksjonen og det metallurgiske laboratoriet ved forskningssenteret.

– Vi forholder oss til internasjonalt regelverk, og det er umulig å drive vår virksomhet uten at vi i hvert fall slipper ut sporstoffer, sier direktør Bendiksen.

Men Bellona kan ikke gi IFE-ledelsen rett i dette. – Det er fullt mulig å stanse utslippene fra IFE sitt anlegg, sier Nils Bøhmer. – Avfallet kunne vært samlet opp og sendt til forsvarlig lagring i Himdalen.