Nyheter

Britene stenger Dounreay

Publiseringsdato: 26. juli, 2001

Skrevet av: Erik Martiniussen

Den britiske regjering har bestemt seg for aldri å gjenåpne det skotske reprosesseringsanlegget i Dounreay. Det skriver den britiske avisen Sunday Herald. Anlegget har vært midlertidig steng siden 1996 etter et større sammenbrudd i det tekniske systemet.

I 1998 annonserte britene at det ikke lenger skulle drives kommersiell reprosessering i Dounreay. Det har likevel vært et åpent spørsmål om anlegget skulle gjenåpnes for å reprosessere 25 tonn med brukt atombrensel som fremdeles er lagret i Dounreay. I så tilfelle ville det blitt nye radioaktive utslipp fra anlegget.

Skal rives
Nå har altså energiminister Brian Wilson annonsert at heller ikke dette brenselet vil bli reprosessert i Dounreay, og at anlegget ikke bør gjenåpnes.
– UK-Atomic Energy Agency bør nå fokusere kreftene sine på å dekommisjonere Dounreay, og se på mulighetene for å ivareta det brukte brenselet som en del av den overordnede restitueringsplanen for området, sa Wilson.
Det er over ett år siden det ble avsluttet en offentlig høring om hva som skulle gjøres med det resterende atombrenselet som befinner seg på anlegget. Opprinnelig forelå det tre alternativer til hvordan brenselet skulle behandles. De tre alternativene var enten å gjenåpne Dounreay, og reporsessere brenselet der, sende brenselet til det andre britiske reprosesseringsanlegget i Sellafield, eller å bygge et nytt langsiktig lager for brenselet i Dounreay. Nå er altså det første alternativet lagt til side.

Ingen flere utslipp
Annonseringen innebærer en stans i alle radioaktive utslipp fra Dounreay. Det er imidlertid uklart om det brukte brenselet likevel skal reprosesseres, men da i engelske Sellafield. Ifølge Wilsen er det nå opp til Dounreay, i samarbeid med kontrollmyndighetene, å finne ut hva som skal gjøres med atombrenselet. I Skottland frykter en for lange transporter med høyaktivt atomavfall, og en beslutning om å sende brenselet til Sellafield kan derfor bli møtt med stor lokal motstand.