Nyheter

Massiv utslippsøkning fra Sellafield

Publiseringsdato: 3. august, 2001

Skrevet av: Erik Martiniussen

De radioaktive utslippene fra Sellafield anlegget vil de neste årene kunne øke med over 420 prosent. Det framkommer i et dokument eieren av anlegget har sent til det britiske miljøverndepartementet.

Ifølge dokumentet, som har blitt lekket til en lokal miljøorganisasjon i nærheten av Sellafield, vil de samlede plutoniumsutslippene, og utslippene av det svært radiotoksiske stoffet amerisium-241 øke med henholdsvis 200 og 270 prosent. Bellona har fått tilgang på dokumentet.


Farlige utslipp

Samlet sett vil alfa-utslippene øke med 420 prosent, fra 170 GBq i 1998 til 888 GBq i 2003. Dette er utslipp av lang-livede radioaktive stoffer som avgir såkalt alfa-stråling. Disse stoffene regnes blant de farligste radioaktive stoffene. Dette skyldes at alfa-strålingen har nok energi til å ødelegge celler og molekyler hvis de tas opp i kroppen. BNFL ønsker å opprettholde det høye utslippsnivået fram til 2009. Under et møte i Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR) i 1998 forpliktet Storbritannia seg til å redusere utslippene fra Sellafield til et minimum, innen 2020. Nå planlegger altså British Nuclear Fules (BNFL), som driver Sellafieldanlegget, istedet en kraftig utslippsøkning.

Sammenliknet med utslippsnivåene fra 1998, da OSPAR-strategien for radioaktive utslipp ble undertegnet, planlegger BNFL å øke utslippene av cesium-137 med 140 prosent, strontium-90 utslippene med 200 prosent og cobolt-60 utslippene med 85 prosent.


Kan bryte utslipsgrenser

I dokumentet skriver BNFL også at en rekke av utslippene vil kunne overstige dagens utslippstillatelser.

– Comparison of the total worst case discharges with the current authorised limits (Table 19) shows that discharges of over half of the currently authorised radionuclides are predicted to be atlevels approaching or above the limits.

Dette er bekreftet av det britiske miljøverndepartementet ovenfor den britiske avisa Daily Telegraph. Dokumentet avslører også at et «worst case» tilfelle kan føre til alfa-utslipp på 1710 GBq, og dermed sprenge dagens utslippstillatelse, som ligger på 1000 GBq. Plutonium-241 utslippene kan i verste tilfelle overstige dagens utslippstillatelse med 73 prosent, amerisium-241 utslippene kan i «worst case» overstige utslippstillatelsen med 22 prosent, og de totale alfa-utslippene vil altså kunne havne på 1710 GBq. Amerisium-241 har en halveringstid på over 400 år, og forblir svært lenge i miljøet når det første er sluppet ut.


Nye kreftstudier

Flere studier de senere år har vist at det er en overhyppighet av kreft blant barn og unge som er født og oppvokst i nærområdene til Sellafield-anlegget. Forskere fra universitetet i Southampton kunne i 1990 påvise fem tilfeller av leukemi blant barn i landsbyen Seasclae, to kilometer sør for Sellafield. Statistisk sett skulle de bare ha funnet 0,5, noe som viser en overhyppighet på ti. Det har imidlertid vært vanskelig å påvise at overhyppigheten har hatt en direkte tilknytning til de store radioaktive utslippene fra Sellafield.

Den britiske miljøvernministeren, Michael Meacher, annonserte nylig at han vil ta initiativ til en omfattende studie om sammenhengen mellom radioaktive utslipp fra atomanlegg og overhyppighet av kreft.