Nyheter

Nye MOX-transporter fra Japan til UK

I slike beholdere lastes MOX-brensel ombord i Pacific Pintail. Skipet eies av det BNFL-kontrolerte selskapet Pacific Nuclear Transport ltd (PNTL).
Photo: BNFL

Publiseringsdato: 29. april, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

To væpnede transportskip fra British Nuclear Fuels (BNFL) har lagt fra kai i England med kurs for Japan. Der skal skipene hente åtte elementer med plutoniumsbrensel (MOX) som skal transporteres tilbake til selskapets kontroversielle Sellafield-anlegg.

Planen er at de to skipene skal hente MOX-brenselet i Takahama i Japan, i juni, for så å returnere til BNFL sin private kai i havnebyen Barrow, sør for Sellafield, i løpet av august. Hvilken rute som vil bli valgt er enda ikke kjent, men sist gang en slik transport ble gjennomført gikk ruten via Sør Stillehavet og Kap det Gode Håp.

Mulig terrormål
Mixed Oxide Fuel (MOX-brensel) er et atombrensel som produseres ved reprosesseringsverkene i Sellafield og La Hague. Så seint som i desember i fjor åpnet BNFL en helt ny fabrikk for produksjon av denne type brensel. Salg av MOX er selskapets nye strategi for å gjenerobre markedsandeler. Blant annet planlegger BNFL å selge store mengder MOX til Japan. For å utvikle det nye brenselet, og gjøre det mer salgbart, gjennomfører BNFL eksperimenter på MOX i den norske Haldenreaktoren.

Transportene med MOX er underlagt stor internasjonal oppmerksomhet. På grunn av det høye plutoniumsinnholdet i MOX, kan transportene være et interessant terrormål. For Al Quaida nettverket og Osama bin Laden har det lenge vært et mål å få tak i denne type atombrensel. Årsaken er at det er forholdsvis enkelt å utvinne plutonium fra nytt MOX.

Det er en transport med nytt MOX-brensel som nå er under oppseiling fra Japan.

 

 

657082a86a070ea470175c974c630864.jpeg Photo: Grafikk: BBC.co.uk

Forfalsket sikkerhetsanalyser
I 1999 ble det oppdaget at BNFL hadde forfalsket en rekke sikkerhetsanalyser av MOX-brenselet de hadde levert til Japan. Dette skapte bølger i internasjonal atomindustri, og japanerne kanselerte videre MOX-avtaler med BNFL. I tillegg krevde Japanske Kansai Electric Power Company at brenselet straks ble hentet tilbake til England.

BNFL fikk kraftig kritikk av britiske tilsynsmyndigheter, som hevdet at selskapet hadde alvorlige mangler i sine sikkerhetsrutiner. Den daverende sjefen i BNFL måtte fratre sin stilling, og store deler av ledelsen i selskapet ble skiftet ut.

Ettersom Japanske selskaper regnes som et av Sellafield-anleggets viktigste kunder har det vært avgjørende for BNFL å gjenoppbygge tilliten. Den nye MOX-transporten er en del av dette arbeidet. BNFL vil nå hente tilbake brenselet, som har ligget ubrukt i Takahama siden september 1999. I forbindelse med den planlagte transporten uttalte BNFLs nye sjef Norman Askew:

– «This is an important milestone for BNFL as it begins to draw a line under the issue and we now look forward to an increasingly positive relationship with our Japanese customers».

0cbd617138a43b847c3227e6db206d04.jpeg Photo: Grafikk: BBC.co.uk

Store protester
Det er det BNFL-eide skipet Pacific Pintail som skal transportere brenselet. I tillegg vil søsterskipet Pacific Teal eskortere transporten. Begge skip har en dødvekt på vel 3,700 tonn og er bevæpnet med en 30 mm. kanon på akterdekket. Ved transport av MOX kreves det i tillegg at skipene er bemannet med væpnet personell.

Land som Chile, Argentina, Sør Afrika og New Zealand har protestert kraftig mot at atomtransportene føres gjennom deres territorialfarvann. Utenriksministeren på New Zealand har krevd at slike transporter ikke berører landets økonomiske sone, som strekker seg 200 nautiske mil ut fra kysten.

På grunn av de sterke protestene har Japanske selskaper (Federation of Electric Power Companies) forhandlet med russiske myndigheter om å benytte Nordøst passasjen for framtidig transportrute. I så tilfelle ville transportene fulgt kysten av Norge, før de ved hjelp av russiske atomisbrytere skulle tråkle seg gjennom nordøst passasjen på veg til Japan. Disse forhandlingene er imidlertid ikke formalisert med BNFL.