Nyheter

Blair vil vurdere landdeponi

Fra dette utslippsrøret i Sellafield slippes daglig ut store mengder Tc-99. Utslippene kan spores i det marine miljø helt opp til Svalbard.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 21. mai, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Storbritannias statsminister Tony Blair sier han vil vurdere landdeponering av Technetium-99 fra Sellafield.

Det var under dagens samtaler mellom Statsminister Kjell Magne Bondevik, og hans britiske kollega Tony Blair, at den britiske statsministeren lovet å vurdere landdeponering av det radioaktive Tc-99 avfallet. Det melder NTB. Dermed er Sellafield-saken hevet opp på stasministernivå. I dag slippes det årlig ut store mengder Tc-99 rett ut i Irskesjøen. Det radioaktive avfallet forurenser norskekysten, og kan spores i miljøet helt opp til Svalbard.

Utsatt flere ganger
Ifølge telegrambyrået ser statsminister Kjell Magne Bondevik nå optimistisk på Sellafield-saken, uten at han ser noen grunn til å overdrive.

Avgjørelsen om hva som i framtiden skal gjøres med det radioaktive avfallet som i dag slippes ut fra Sellafield har blitt utsatt en rekke ganger. I Storbritannia har det vært en langvarig høringsprosess som i utgangspunktet skulle ende opp i en avgjørelse før jul i fjor. Så ble avgjørelsen utsatt til mars, for siden å bli utsatt igjen. Det er enda uvisst hva britene vil bestemme seg for.

I innstillingen fra det britiske Environmental Agency (EA) ligger det et forslag om å forsøke en kjemisk renseprosess, med bruk av Tetrafenylfosforbromid (TPP). Det er imidlertid knyttet usikkerhet til hvordan denne renseprosessen vil fungere. I tillegg fryktes det utslipp av et giftig fellingsprodukt, som også er skadelig for miljøet.

Vil slippe ut mer
Det flytende Tc-99 avfallet er i dag lagret på store tankanlegg på land. Det er dette historiske avfallet som eierne av Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels (BNFL), gradvis slipper ut i sjøen. Fremdeles er det lagret over 2.700 kubikkmeter med flytende atomavfall i disse tankene. Hvis ikke utslippstillatelsene strammes inn vil BNFL, i løpet av de neste fire årene, kunne slippe ut alt dette stoffet på sjøen. Det tilsvarer nesten 300 TBq Tc-99 avfall.

Under Nordsjøkonfernasen i Bergen, i mars foreslo Bellona at avfallet burde vitrifiseres. Dette er en prosess som omdanner det flytende avfallet til glass, som dernest kan lagres på ståltønner og deponeres på land. Dette er ett av alternativene som britiske myndigheter nå vurderer.

Ifølge Bondevik vil avgjørelsen om hva som skal gjøres med det flytende Tc-99 avfallet bli tatt på britisk regjeringsnivå. Statsministeren fikk imidlertid ingen garantier for når en slik avgjørelse vil bli tatt.