Nyheter

Radioaktivt vaskevann rett i kloakken

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 29. august, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

I en årrekke ble radioaktivt vaskevann fra Halden-reaktoren sluppet urenset i elva Tista. Slurvet førte til at utslippene ble mer enn doblet i perioden 1996 til 2000.

Bellona kontaktet denne uken Statens Strålevern etter at utslippene fra den kontroversielle reaktoren hadde steget fra 1004 MBq i 1996 til 1706 MBq i 2000. Institutt for Energiteknikk (IFE) innrømmer nå at radioaktivt vaskevann var årsaken til de økende utslippene.

Renset ikke avfallet
Det framkommer i et dokument IFE publiserte på sin hjemmeside tirsdag. Tidligere har instituttet gitt inntrykk av at utslippene fra Halden-reaktoren ikke kunne reduseres fordi disse varierte i forhold til hva slags atombrensel en eksperimenterte med. Nå viser det seg at det likevel ikke var så vanskelig å redusere utslippet. Årsaken er at det ikke er selve reaktordriften, men behandlingen av avfallet fra denne, som forårsaket de største utslippene. Håndtering av avfall og brukt atombrensel fra reaktoren krever vask av komponenter og arbeidstøy. Men selv om IFE har vasket radioaktiviteten ut av sine egne bygninger, har de ikke tatt seg bryet med å rense dette avfallsvannet, som har gått urenset i elva Tista, som renner gjennom Halden sentrum.

–> Slurv
Dette har ført til økende utslipp av radioaktivitet de siste årene. Det er spesielt utslippet av Cobolt-60 og Chromium-51 som har steget. Begge disse radionuklidene avgir sterk gammastråling. Den slurvete håndteringen av vaskevannet ga også utslipp av Cesium-137 og Cesium-134.

IFE skriver nå at de har installert et filter som skal rense det radioaktive vannet. Samtidig blir mer av det skitne arbeidstøyet destruert og behandlet som avfall. I et intervju med NRK-Østfold på tirsdag hevdet strålevernsjefen ved Halden-reaktoren, Evelyn Foshaug, at utslippet det siste året (2001) falt med 70 prosent i forhold til året før. Hvis disse tallene er riktig har det nye filteret ført utslippene tilbake på 1996-nivå. Bellona har ikke fått tilgang på disse tallene enda.

Strålevernet ser på saken
Statens Strålevern behandler i disse dager en utslippssøknad fra IFE. Strålevernet har tidligere bedt IFE holde de radioaktive utslippene på lavest mulig nivå. Likevel har utslippet av flere isotoper fra både Halden-reaktoren og instituttets anlegg på Kjeller vært økende de siste årene. Fra Kjeller-anlegget har utslippet av Cobolt-60 siden 1997 økt med 460 prosent. Utslippene av radioaktivt jodd til luften rundt Kjeller har siden 1990 steget med nesten 400 prosent.

Miljøstiftelsen Bellona har bedt Statens Strålevern redusere grenseverdiene for utslipp fra både Halden-reaktoren og anlegget på Kjeller.