Nyheter

Brev til Statsministeren om Sellafield

Publiseringsdato: 10. september, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Nye opplysninger tilsier at Sellafield-anlegget i nærmeste framtid planlegger å slippe ut over 30 terrabecquerel (TBq) med Technetium-99 (Tc-99). Det tilsvarer nesten halvparten av anleggets totale utslippstillatelse. Hvis ikke utslippet stanses vil de i løpet av to års tid også forurense norske fjorder og havner.
Dette er et utslipp Norge verken kan eller bør akseptere. Miljøstiftelsen Bellona ber derfor statsministeren umiddelbart å ta kontakt med sin britiske kollega Tony Blair, for å få ham til å stanse det planlagte utslippet.

 

Statsminister Kjell Magne Bondevik
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo

10/09-2002

Nye utslipp fra Sellafield. Statsministeren må ta saken direkte opp med Tony Blair

Nye opplysninger tilsier at Sellafield-anlegget i nærmeste framtid planlegger å slippe ut over 30 terrabecquerel (TBq) med Technetium-99 (Tc-99). Det tilsvarer nesten halvparten av anleggets totale utslippstillatelse. Hvis ikke utslippet stanses vil de i løpet av to års tid også forurense norske fjorder og havner.
Dette er et utslipp Norge verken kan eller bør akseptere. Miljøstiftelsen Bellona ber derfor statsministeren umiddelbart å ta kontakt med sin britiske kollega Tony Blair, for å få ham til å stanse det planlagte utslippet.

 

I oktober er det ett år siden britiske myndigheter første gang lovet å vurdere de radioaktive Tc-99 utslippene fra Sellafield. Siden den gang har beslutningen om hva som skal gjøres med utslippene blitt utsatt gang på gang. I første omgang ble beslutningen utsatt til etter nyttår. Siden ble den utsatt til Nordsjøkonferansen i Bergen i mars i år, og til slutt ble beslutningen utsatt til etter sommeren. Så seint som i mai ble statsministeren selv lovet av Tony Blair at britene ville vurdere å deponere techentium avfallet på land. Enda har ingenting skjedd.

Nye utslipp
 
Tvert i mot ga britiske myndigheter i august Sellafield tillatelse til å opprettholde store deler av de radioaktive utslippene helt fram til 2012. Nå har Sellafield-anleggets eier, British Nuclear Fuels (BNFL) i tillegg bestemt seg for å slippe ut 30 nye TBq med Tc-99. Utslippene har så langt vært holdt tilbake i påvente av en beslutning fra den britiske regjeringen. Nå er tydeligvis BNFL lei av å vente på svar, og fortsetter med Business as usual. Nå må statsministeren vise at også han, og hele det norske folk har mistet tålmodigheten. Så lenge britiske myndigheter ikke griper inn opererer BNFL med den samme utslippstillatelsen som de har brukt de seineste årene.

Norge har ventet svært tålmodig på en britisk avgjørelse. Hvis britene ikke klarer å bestemme seg for hvilken renseprosess som er best for det radioaktive avfallet, ville de i det minste være fornuftig å kreve en midlertidig utslipps-stans, inntil en avgjørelse er tatt. Hvis utslippene får fortsette er Norge blir ført bak lyset.

 
Regjeringens troverdighet på spill
 
Samtidig som den Britiske avgjørelsen lar vente på seg kan det virke som om presset fra den norske regjeringen ikke lenger er så sterkt som det var da regjeringen tiltrådte. Tidligere utspill om mulige rettslige skritt mot Britene har stilnet. Hvis ikke britene tar behørig hensyn til havmiljøet og den grenseoverskridende forurensingen er dette absolutt en sak regjeringen igjen bør ta opp til vurdering.

Samtidig har Miljøstiftelsen Bellona bedt regjeringen om å avslutte alt atomsamarbeid med Britene. Den norske regjeringens troverdighet står på spill i Sellafield-saken dersom en ikke klarer å feie for egen dør. Eieren av Sellafield-anlegget driver i dag egne eksperimenter, og utvikling av såkalt Mixed Oxide Fuel (MOX), i den norske Haldenreaktoren. Hvis regjeringen og Statsministeren mener alvor i sin kritikk av britene kan en ikke føre et forskningspolitisk samarbeid på utvikling av det samme atombrenselet som BNFL produserer i Sellafield. Det er med på å legitimere nye utslipp, og det er å dolke våre støttespillere, i den Irske regjeringen, i ryggen i deres pågående rettstvist med Britene over MOX-anlegget på Sellafield.

Miljøstiftelsen Bellona ber derfor Statsministeren om umiddelbart å kontakte sin kollega Tony Blair, og kreve en umiddelbar stans i alle nye Tc-99 utslipp fra Sellafield. Hvis ikke den britiske regjeringen er ferdig med sin behandling av saken, må en få til en midlertidig utslipps-stans inntil den riktige renseteknologien er valgt.

Vedlagt vil statsministeren finne Bellonas sin vurdering av de mulige renseløsningene for technetium-avfallet. Dokumentet viser at det finnes enkle og miljømessige gode måter å stanse technetium-99 utslippene.

 

 

Med vennlig hilsen
Erik Martiniussen/ Fagmedarbeider