Nyheter

Mer MOX til Norge

Miljøvernminister Børge Brende vil ha mer Sellafield-MOX til Haldenreaktoren.
Foto Thomas Nilsen/ Belllona

Publiseringsdato: 3. oktober, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Selskapet som eier Sellafield-anlegget skal få lov til å fortsette med sine kontroversielle plutoniumseksperimenter i Haldenreaktoren. Det har regjeringen bestemt. Det er uvisst når den første transporten med MOX vil ankomme Halden.

Statsbudsjettet

I forslag til nytt statsbudsjett går regjeringen inn for å bevilge 90 millioner kroner fordelt over en treårsperiode til den gamle atomreaktoren i Halden. Dermed vil de kontroversielle eksperimentene med såkalt Mixed Oxide Fuel (MOX) også fortsette.

Norge neste mål
Det er under en måned siden åtte elementer med plutoniumsbrenselet MOX ankom det kontroversielle Sellafield-anlegget med skip fra Japan. Flere titalls kystnasjoner protesterte mot transporten av det livsfarlige atombrenselet, og en armada av småbåter forsøkte å stanse leveransen av brenselet.

Nå kan Norge bli det neste landet som mottar en transport med MOX. Regjeringen sa i dag ja til nye eksperimenter med MOX i den norske Halden-reaktoren. En av kundene vil antakelig bli nettopp Sellafield-anleggets eier, British Nuclear Fuel (BNFL). Det er enda uvisst når de nye MOX-eksperimentene i Halden vil finne sted, men sannsynligvis vil atombrenselet transporteres med skip til Gøteborg for så å bli transportert til Halden med lastebil.

MOX er en type atombrensel som i hovedsak produseres ved reprosesseringsverkene i Sellafield i Storbritannia og i La Hague i Frankrike. Protestene mot denne typen atombrensel har vært store.

–> Ikke sikkert
Den forrige miljøvernministeren, Siri Bjerke, var bekymret for den spesielle virksomheten i Halden og beordret en evaluering av de norske atomeksperimentene. Evalueringen ble gjennomført av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og var ferdig i februar i år.

Konklusjonenen til NUPI var klar: I tillegg til at eksperimentene sansynligivs bidrar til å øke forurensningen fra Sellafield-anlegget, påpekte forskningsinstituttet at testene var i strid med en rekke norske miljø- og ikkespredningshensyn.

Mange hadde derfor trodd at den nye miljøvernministeren, Børge Brende, nå ville stanse MOX-eksperimentene. Det har han ikke gjort. I stedet er det lagt inn en klausul i statsbudsjettet som sier at slike eksperimenter bare skal ha til hensyn å gjøre MOX sikrere i drift. Dette er samme klausul som ble lagt til grunn sist gang Halden-prosjektet fikk støtte av Stortinget, i 1999. Det er imidlertid usikkert om forskningen i Halden kan gjøre MOX-brenselet sikrere i drift.

NUPI fastslo også at distinksjonen mellom økt sikkerhet og bidrag til å forlenge eldre atomreaktorers levetid var liten i Halden. Det eneste som er 100 prosent sikkert er at forskningen bidrar til å gjøre brenselet mer konkurransedyktig i drift, og at det dermed tilrettelegger for økt reprosessering i Sellafield.

–> Hemmelig
Det er uvisst når de første transportene med MOX vil komme til Norge, og hvordan sikkerheten rundt transportene vil være. Dette skyldes norsk hemmelighold. For mens transportene med MOX ut og inn fra Sellafield-anlegget skjer med stor grad av åpenhet, vil man her i landet verken opplyse hvor mange transporter det vil bli snakk om i den kommende treårsperioden, langs hvilke veier transportene skal foregå, eller gi opplysninger om sikkerheten rundt transportene.

Både Bellona og Natur og Ungdom har protestert kraftig mot nye MOX-eksperimenter.