Nyheter

Kystfylkene vil stanse Sellafield

Fylkesordføreren i Hordaland, Gisle Handeland, har bedt miljøvernminister Børge Brende øke presset mot Britene.
Foto: Hordaland Fylkeskommune

Publiseringsdato: 1. november, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust Agder, samler seg nå i kampen mot Sellafield-utslippene. Onsdag arrangerte fylkene Sellafield-møte i Bergen, i regi av Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet (SAVOS).

Det er de vedvarende utslippene av technetium-99 som bekymrer fylkene. Fylkesordføreren i Hordaland, Gisle Handeland, har blant annet sendt brev til den britiske statsministeren, Tony Blair, for å målbære kystbefolkningens bekymring, frykt og sinne. ”Utslippene til verdens mest produktive hav må stanses øyeblikkelig”, understreket Handeland under møtet i Bergen.

Tidligere i år arrangerte Hordaland fylkeskommune et Sellafield-seminar med innledning fra miljøorganisasjonene. Nå vil fylkene nedsette en arbeidsgruppe som skal meisle ut den videre strategien i arbeidet mot Sellafield.

Vil bygge allianser
Visepresident i Nordsjøkommisjonen, Gunn-Marit Helgesen, har vært svært aktiv i å få til internasjonale allianser i det videre arbeidet. Hun uttrykte dyp skuffelse over den britiske regjeringens arroganse ovenfor de norske protestene, og argumenterte for at fylkene nå burde starte et konkret og langsiktig arbeid for å få slutt på utslippene: ”Vi må danne et bredt partnerskap mellom fylker, miljøorganisasjoner og andre aksjonsgrupper”, sa Helgesen. En av partene som fylkespolitikerne var interessert i å knytte kontakt med var Lofoten mot Sellafield.

Helgesen er også visepresident i den internasjonale organisasjonen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR). I september hadde organisasjonen som omfatter 150 europeiske kystregioner, årsmøte i Hellas. Her fikk Handeland og Helgesen gjennomsalg for en kraftig resolusjon mot Sellafield. Handeland og Helgesen høstet spontan applaus for sine innlegg mot Sellafield utslippene.

Utfordret Brende
De seks fylkeskommunene har også sendt brev til miljøvernminister Børge Brende og bedt han øke det norske presset i Sellafield-saken. I svaret fra Brende som ble lagt fram under møtet skriver miljøvernministeren at han deler kystbefolkningen sin bekymring for utslippene, men at han fremdeles vil avvente en britisk beslutning når det gjelder utslippene av technetium-99.