Nyheter

Høye stråledoser i Halden

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 26. februar, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Arbeiderne ved Haldenreaktoren utsettes for stråledoser nært opptil årsgrensen. Institutt for energiteknikk (IFE) rapporterer at de vil iverksette tiltak.

IFE vurderer tiltak

Den aldrende atomreaktoren i Halden drives av Institutt for energiteknikk (IFE). Høyeste årsdose registrert ved reaktoranlegget i 2001 var 19,5 millisivert (mSv). Grensene ligger på 20 mSv. Tre Halden-ansatte ble utsatt for stråledoser på mer enn 18 mSv mens ni personer fikk stråledoser på mer enn 14 mSv. Til sammenlikning er den gjennomsnittlig årsdosen til nordmenn som følge av naturlig stråling ca. 2,7 mSv

Over grensen i 1998
Haldenreaktoren er kjent for å operere på grensen av hva som er tillatt. I 1998 brøt de grensene. Da ble fire av arbeiderne ved Haldenreaktoren eksponert for en årsdose over det tillatte nivået for yrkeseksponerte i Norge. Den høyeste registrerte stråledosen det året var 23 mSv. I 1995 var høyest effektive stråledose til en ansatt 18,1 mSv.

28. januar 2001 hadde IFE et alvorlig uhell med et testelement av uranoksyd i Haldenreaktoren. Kapslingen på brenselselementet sprakk, og både kjølevannet og reaktortanken ble radioaktivt kontaminert. I etterkant av uhellet var reaktoren stengt i fire måneder. Oppryddingsarbeidet kan forklare de høye stråledosene i 2001, men ikke at stråledosene til de ansatte har vært høye i mange år.

I sin rapport til Statens strålevern om stråledoser ved Haldenreaktoren skriver IFE ingenting om at det er et mål å holde stråledosene til de ansatte på et lavest mulig nivå. Dette er oppsiktsvekkende ettersom dette er internasjonale krav. Strålevernet har heller ikke stilt krav til IFE om å redusere strålebelastningen til de ansatte.

IFE skriver i sin rapport at det er nødvendig å holde seg innenfor gitte retningslinjer fordi instituttet da vil ..»kunne disponere hele arbeidstokken gjennom hele året».

Mange ansatte eksponert
Til sammen ble 136 av de ansatte ved Haldenreaktoren utsatt for stråledoser i 2001. Den gjennomsnittlige dosen til de ansatte er økende. Kollektivdosene i perioden 1981 til 2001 har økt fra under 400 person mSv til nesten 500 person mSv. Kollektivdosen er gjennomsnittsdosen til de ansatte multiplisert med antallet i gruppen. Dette viser at de totale stråledosene til de ansatte ved Haldenreaktoren har økt kraftig. Ifølge IFE er det store variasjoner i årsdosene, » men en linær interpolasjon indikerer en stigende tendens». IFE skriver at dette er en «naturlig konsekvens som følge av den økte virksomheten ved Haldenprosjektet i perioden».
 
Høyeste femårsdose i perioden 1/1-1997 til 1/1-2002 var på 88,7 mSv. Seks ansatte har mottatt stråledoser på mer enn 80 mSv hver de siste fem årene. Femårsgrensene er 100 mSv. Samlet stråledose til de 10 personene med høyest dose de siste fem år er hele 803,8 mSv.

IFE rapporterer gjennomsnittlig årsdose for personer med registeret stråledose var 3,3 mSv per år. I den svenske forskningsreaktoren R2 i Studsvik ligger stråledosene til tilsvarende gruppe 20 prosent lavere. Robert Hedvall ved Studsvik-senteret forteller i en e-post til Bellona at driftspersonellet som arbeider på R2-reaktoren (ca. 30 personer) totalt mottok en stråledose på ca 190 mSv i 2002. Dette tilsvarer hva de 12 mest stråleutsatte ved Haldenreaktoren ble utsatt for i 2001.

Om IFE har klart å senke stråledosene til sine ansatte vil framkomme når IFE har gjort ferdig sin rapport for 2002. Den skal levers Statens strålevern innen mai 2003.