Nyheter

Gabrielsen utfordrer IFE

Næringsminister Ansgar Gabrielsen utfordrer IFE til å omstille forskningen i Halden.
Foto: Odin

Publiseringsdato: 26. mars, 2004

Skrevet av: Erik Martiniussen

Forskningen ved Haldenreaktoren bør omstilles. Den utfordringen ga næringsminister Ansgar Gabrielsen Institutt for Energiteknikk (IFE) på onsdag.

Det var i forbindelse med en IFE-konferanse i Halden onsdag at næringsminister Ansgar Gabrielsen tok bladet fra munnen. Nå utfordrer han atomforskerne på svenskegrensa til å omstille virksomheten sin.

Må omstille seg
 » Jeg har to utfordringer til IFE,» sa næringsministeren. «Det første er at virksomheten i Halden også må innrette seg mot andre områder, som dekommisjonering av atomkraftverk og sikkerhetsforsking i samferdselssektoren. Den andre utfordringen er knyttet til den omstilling som må til den dagen Haldenreaktoren blir lagt ned,» sa næringsministeren.

Haldenreaktoren har i dag konsesjon til utgangen av 2008. Skal vi tro næringsministeren bør IFE innen den tid få mer enn atomforskning å stå på.

IFE har da også ett annet bein under utvikling. Torsdag åpnet kronprins Haakon et nytt laboratorium der samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO) står i sentrum. Dette er forskning IFE driver uavhengig av Haldenreaktoren, og som dermed vil kunne overleve selv om reaktoren blir stengt. Forskningens mål å forbedre krisehåndteringen ved alle typer prosessanlegg.

En måte å forbedre krisehåndteringen på er å modernisere utformingen av kontrollrommet. IFE har drevet denne type forskning siden tidlig på 1980-tallet, noe blant annet olje- og gassindustrien har hatt nytte av. I det nye laboratoriet kan man imidlertid kombinere denne forskningen med ny teknologi, blant annet Viritual Reality (VR).

Vekstmuligheter
Kombinasjonen kan gi store vekstmuligheter for IFE hvis instituttet våger å satse. Ved hjelp av Viritual Reality (VR) kan man blant annet modellere strålingsrisiko, og dermed forberede personell på vanskelige oppgaver, for eksempel rivning av gamle atomreaktorer.

7fc77bad7f7eeff3f44f74fd8efb100a.jpeg Photo: Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Både Tyskland og Sverige har vedtatt å stenge sine atomreaktorer. Samtidig står vi ovenfor store utfordringer når det gjelder atomopprydding i Nordvest Russland. Oppgavene står med andre ord i kø for de bedriftene som klarer å utvikle miljømessige effektive metoder å rive atomanlegg.

Det er disse vekstmulighetene Gabrielsen nå utfordrer IFE til å ta tak i. Under sitt innlegg la han vekt på at MTO-forskningen i Halden var ekstra viktig. Ved å åpne det nye MTO-laboratoriet har IFE delvis imøtekommet ham. Nå er det bare praktisk erfaringsgrunnlag som mangler.

Miljøstiftelsen Bellona har derfor gått inn for at Haldenreaktoren stenges, og at IFE starter et prosjekt for dekommisjonering av Haldenreaktoren. På denne måten kan man kombinere forskningen i den nye MTO-labben med praktiske arbeid. Samtidig vil man kunne overføre resurser fra atomforskning til MTO-forskning.

I dag er 90 til 100 personer tilknyttet IFE sin forskning på MTO. Ansatte Bellona har snakket med mener dette antallet kan dobles. For det er ikke bare innen rivningsarbeid MTO-virksomheten har betydning.

Under gårsdagens konferanse kunne IFEs forskningsdirektør, Fridtjov Øwre, fortelle om MTO-forskningens nytteverdi også for andre virksomheter. Utvikling av gode alarmsystemer vil i praksis være til hjelp i alle former for industrivirksomhet. I tillegg vil utviklingen av pålitelige kontrollroms-systemer bli stadig viktigere. I olje- og gass virksomheten er det blant annet snakk om å flytte all kontroll-relatert virksomhet til landbaserte anlegg. Innen fly- og togtrafikk er det også et økende behov for pålitelige kontrollsystemer.

a939b7bf607c307288e81b02e2e9260c.jpeg Photo: Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Utvalg vurderer framtiden
Bellona har tidligere framhevet behovet for en sikker overvåking av oljetransport og annen skipstrafikk som går langs Norskekysten. Også her vil pålitelige drifts- og operatørsystemer være viktige. Til sist er kollektivtransporten i store byer stadig mer avhengig av pålitelige og sikre drifts- og kontrollsystemer.

Konferansen i Halden ble avsluttet på torsdag.

I høst ble det nedsatt ett utvalg som skal vurdere Haldenprosjektets framtid. Utvalget, som er ledet av CICERO-direktør Pål Prestrud, består av representater for blant annet IFE, Statoil, Norges Forskningsråd, Landbrukshøyskolen på Ås, Veritas og Bellona. Utvalget, som hadde sitt første møte i februar, har som mandat å vurdere hva som skal skje med Haldenprosjektet den dagen Haldenreaktoren blir nedlagt.