Nyheter

Bellona vil ha innskjerping av IFEs utslippstillatelse

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 31. oktober, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Bellona ber i en høringsuttalelse til Statens Strålevern om at Institutt for Energiteknikks (IFE) utslippstillatelse innskjerpes.

I henhold til lov nr. 36 av 12. mai 2000 ”Om strålevern og bruk av stråling” har IFE søkt om utslippstillatelse for samtlige av sine atomanlegg på Kjeller og i Halden. Instituttet søker om at utslippet fra anlegget reguleres i forhold til disse dosegrensene ut i fra deres eget begrensningsgrunnlag, vedlagt i egne rapporter til søknaden.

Bellona har en rekke kommentarer til IFEs søknad. I søknaden gis det ikke noen dokumentasjon på hvor mye IFE planlegger å slippe ut av hvert enkelt radioaktivt stoff de kommende årene. Dette betyr i realiteten at det søkes om en slags ”posetillatelse” som inneholder en rekke radiotoksiske stoffer, men hvor operatøren (IFE) selv vil kunne sjonglere med hvor mye de til en hver tid ønsker å slippe ut av hvert enkelt stoff, bare de maksimale utslippene ikke overstiger de samlede grenseverdiene. IFE søker om at samme type tillatelse skal bli gitt til to vidt forskjellige anlegg, med varierende typer utslipp både til luft og vann.

IFE opplyser at utslippene fra Halden har økt siden 2002, men oppgir ingen tiltak for å redusere utslippene fra Halden. Dette er i strid med den gjeldene utslippstillatelsen fra Statens Strålevern.

I høringsuttalelsen kommer Bellona med følgende anbefalinger når en ny utslippstillatelse skal gis:

  • Klarere krav om Best Aviliable Technology (BAT)

  • Utslippstillatelse for hver enkelt nuklid

  • Skjerpet kontroll av plan for oppnåelse av ”nær nullutslipp”

  • Bedre informasjon til offentligheten