Nyheter

Svensk atombrensel på vei til Sellafield

To britiske skip spesialkonstruert for transport av brukt atombrensel. Ett av disse vil bli tatt i bruk for å transportere MOX tilbake til Sverige. Begge skip har egen kanon på dekk.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 13. juni, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Sverige sender gammelt atombrensel til det omstridte Sellafield-anlegget for reprosessering. Bellonas Nils Bøhmer mener avfallet heller burde vært lagret sikkert i Sverige.

Statens Kärnkraftinspektion har nylig gjort det kjent at Sverige vil sende brensel fra sin aller første atomreaktor (R1) til Sellafield i Nord-England for reprosessering.

Forskningsreaktor

R1 var en forskningsreaktor som var i drift mellom 1954 og 1970 og benyttet tungtvann som moderator. Det brukte brenselet består av 208 staver innkapslet i aluminium. Det inneholder ca 4,8 tonn uran og 1,1 kg plutonium. R1-brenselet har en helt annen form og kjemisk sammensetning enn vanlig reaktorbrensel og passer ikke inn i det svenske lagringssystemet. Det er derfor det nå blir sendt til Sellafield for reprosessering.

Norske reaksjoner

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer mener at avfallet bør bli i Sverige:

– Dette avfallet er ment å skulle reprosesseres i det aller eldste anlegget på Sellafield, B205. Med diverse uhell på Sellafield friskt i minne mener vi det er uansvarlig av Sverige å eksportere sitt atomavfall dit, sier han til Bellona Web.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy deler Bøhmers bekymring. I et brev til sin svenske kollega skriver hun blant annet:

I en situasjon der det arbeides aktivt fra både Norge, Irland og Island for å forhindre at reprosesseringen ved THORP-anlegget i Sellafield gjenopptas, vil en slik eksport av atombrensel til Sellafield være spesielt uheldig. Det norske synet er fortsatt at brenselet burde vært håndtert og lagret under betryggende forhold i Sverige i påvente av endelig deponering. ”

Bjørnøy peker i sitt brev på både den manglende tilliten til sikkerheten på Sellafield, og på at tidligere miljøvernminister Kjell Larson i 2000 kunngjorde at det var helt uaktuelt for Sverige å sende atomavfall til Sellafield.

Reprosessering

Reprosessering er en form for resirkulering av brukt atombrensel. Bellona har lenge kjempet mot gjenåpningen av reprosesseringsanlegget THORP i Sellafield.

– Vi er i utgangspunktet motstandere av hele reprosesseringssyklusen, sier Nils Bøhmer.

– Det er bedre at avfallet blir lagret enn at det skal sendes verden rundt for reprosessering. Avfallsmengden øker også under reprosesseringen, og vi får mer flytende avfall. Det er også umulig å unngå utslipp av radioaktivitet under selve reprosesseringen, sier han.