Nyheter

Sier nei til atomkraft

atomkraft
(Illustrasjon: Hendrik Tammen/Wikimedia)

Publiseringsdato: 1. oktober, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Helen Bjørnøy og en rekke andre europeiske miljøvernministere har i dag gått sammen om å advare mot å bruke atomkraft i kampen mot klimaendringer. Argumentene statsrådene bruker er de samme som Bellona alltid har brukt.

Under et møte i Wien i dag har Bjørnøy og miljøvernministrene fra Østerrike, Tyskland, Italia, Irland, Latvia og Luxembourg gått sammen om en felles erklæring der de advarer mot at atomkraft fremmes som en løsning på klimakrisen.


Alvorlige problemer

I erklæringen understreker statsrådene faren for ulykker og forurensning, uløste avfallsproblemer, og risikoen for spredning av atomvåpenmateriale som er knyttet til kjernekraften.

– Dersom kjernekraften tas i bruk i større omfang og av flere land vil disse alvorlige problemene øke. Kjernekraft er derfor ikke en bærekraftig løsning på klimaproblemene, uttaler Bjørnøy i en pressemelding.

Bellona er glad for at Bjørnøy går ut på denne måten. Bellona har alltid vært kritisk til de som mener atomkraft er en løsning på klimakrisen.

– Det er fint at disse europeiske miljøvernministrene nå gjør det klart at atomkraft representerer mange farer, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

– Det har vært mye fokus på thorium-kraftverk i det siste, og i den debatten har det kanskje vært litt lite rom for skepsis og motargumenter, sier han.

Løsningene

Ministrene diskuterte alternativene til kjernekraft i kampen mot klimaendringene. I erklæringen fremholder ministrene energieffektivisering og fornybare energikilder som viktigst. Bjørnøy trakk imidlertid også fram CO2-håndtering:

– Skal vi nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til maksimum 2° C, er jeg overbevist om at vi også må satse tungt på fangst og lagring av CO2 fra kraftproduksjon basert på fossile brensler som kull og gass, sier Bjørnøy.

Bellonas Bøhmer er helt enig:

– Her er Bjørnøy helt på linje med Bellona. Løsningene på klimakrisen er først og fremst økt satsning på energieffektivitet, fornybar energi og CO2-håndtering.