Nyheter

– Et steg på veien mot katastrofe

NTV Japan

Publiseringsdato: 16. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

På grunn av høye stråleverdier måtte redningsarbeiderne i natt midlertidig evakueres fra Fukushima-kraftverket. Samtidig er minst én reaktorbeholder skadet. – Vi nærmer oss nå det verst tenkelige utfallet, sier Nils Bøhmer.

Situasjonen ved ulykkeskraftverket Fukushima har forverret seg siden i går kveld.

De femti arbeiderne som forsøker å få kontroll over hendelsene, ble i natt norsk tid midlertidig trukket ut av området. Årsaken var at stråledosene de ble utsatt for, var for høye til å fortsette aksjonen.

Samtidig bekrefter japanske myndigheter nå at beholderen rundt kraftverkets reaktor 2 ikke lenger er intakt, og rapporter sier at liknende skader har rammet nummer tre.

– Legger vi sammen denne informasjonen, får vi et svært urovekkende bilde: Reaktorene må få kjøling, og den jobben må gjøres av mennesker. Da er det faretruende at arbeiderne måtte evakueres, sier Bellonas Nils Bøhmer.

Gjenopptok redningsaksjon

– Hvis akutt strålefare hindrer arbeidet med kjøleanleggene, har man ikke annet valg enn å slippe rattet, lukke øynene og håpe det går bra. Det er en strategi som har små sjanser for å lykkes, legger atomfysikeren til.

Arbeiderne kunne senere gå tilbake til arbeidet, etter at målinger viste lavere radioaktivitet i området.

Problemer med brenselslagre

Andre meldinger fra ulykkesområdet gir grunn til alvorlig bekymring. I tillegg til at kjølebassenget for brukt atombrensel i går brant, skal det samme ha skjedd på reaktor nummer  1 eller 2.

– Når vannet i disse bassengene ikke blir kjølt ned, får det etter hvert en så høy temperatur at det fordamper, og brenselselementene blir eksponert for luft. Da blir det avgitt store mengder radioaktiv forurensning til omgivelsene.

Temperaturen i samtlige reaktorer skal dessuten være godt over det normale.

– I tillegg er det problemer med kjøleanleggene ved alle Fukushimas seks reaktorer, sier Bøhmer.

Holdes på bakken

I går startet redningsmannskapene å fly inn vann med helikoptre for å kompensere for de manglende kjøleanleggene.

Nå er dette arbeidet avbrutt – ifølge den japanske tv-kanalen NHK fordi stråledosene er for høye for mennesker.

Det bestrides av de Japans myndigheter, som hevder det skyldes værforholdene.

Bellona følger utviklingen ved Fukushima-kraftverket tett, og både www.bellona.no og www.bellona.org blir oppdatert.

Generell informasjon om atomkraft kan du finne på et av Bellonas faktaark her og her, mens beretningen om hva som gikk galt på Tsjernobyl-kraftverket i 1986, kan du lese her.

Denne artikkelen ble publisert onsdag kl. 11.30, og sist oppdatert samme dag kl. 12.20.